Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 12 Ден 13Ден 14

Притчи глава 13

1
Мъдър син приема наставлението на баща си, а присмивателят не слуша изобличение.
2
От плода на устата си човек се храни с добро, а душата на неверните ще се насити с насилие.
3
Който пази устата си, запазва душата си, а който отваря широко устните си, ще загине.
4
Душата на ленивия желае и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити.
5
Праведният мрази лъжата, а безбожният причинява срам и позор.
6
Правдата пази ходещия непорочно, а беззаконието събаря грешните.
7
Има такъв, който се прави на богат, а няма нищо, а друг се прави на беден, а има голямо богатство.
8
Откуп за живота на човека е богатството му, а бедният не чува заплаха.
9
Светлината на праведните гори весело, а светилникът на безбожните ще изгасне.
10
От гордостта произхожда само раздор, а мъдростта е с онези, които приемат съвети.
11
Богатството от суета ще намалее, а който събира с труд, ще го увеличи.
12
Отлаганото очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот.
13
Който презира словото, ще се мъчи, а който се бои от заповедта, ще бъде възнаграден.
14
Поучението на мъдрия е извор на живот, за да се избегнат примките на смъртта.
15
Здравият разум дава благоволение, а пътят на неверните е постоянен в неверието си.
16
Всеки благоразумен човек действа със знание, а безумният показва глупост.
17
Безбожният пратеник изпада в беда, а верният посланик е изцеление.
18
Бедност и срам ще постигнат онзи, който отхвърля поучение, а който внимава в изобличение, ще бъде почитан.
19
Изпълнено желание услажда душата и за безумните е мерзост да се откажат от злото.
20
Който ходи с мъдрите, ще бъде мъдър, а другарят на безумните ще стане лош.
21
Злото преследва грешните, а на праведните ще се въздаде добро.
22
Добрият оставя наследство на синове и внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.
23
Много храна има в нивата на бедните, но някои погиват поради липса на справедливост.
24
Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва навреме.
25
Праведният яде до насищане на душата си, а коремът на безбожните ще бъде празен.