Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 349 Ден 350Ден 351

Амос глава 1

1
Думите на Амос, който беше от говедарите на Текое, които чу във видение за Израил в дните на юдовия цар Озия и в дните на израилевия цар Еровоам, сина на Йоас, две години преди земетресението.
2
И каза: ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим; и ще скърбят пасбищата на овчарите и ще изсъхне върхът на Кармил.
3
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Дамаск, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото вършаха Галаад с железни вършачки.
4
И Аз ще пратя огън в дома на Азаил и той ще пояде дворците на Венадад.
5
Аз ще строша резето на Дамаск и ще изтребя жителя на низината Авен и държащия скиптър — от Ветеден, и народът на Арам ще бъде откаран в плен в Кир, казва ГОСПОД.
6
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Газа, да, заради четири няма да върна наказанието й — защото плениха всички, за да ги предадат на Едом.
7
И Аз ще пратя огън върху стената на Газа и той ще пояде дворците й.
8
И ще изтребя жителя на Азот и държащия скиптър — от Аскалон; ще обърна ръката Си против Акарон и остатъкът на филистимците ще погине, казва Господ БОГ.
9
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Тир, да, заради четири, няма да върна наказанието му — защото предадоха всички в плен на Едом и не си спомниха братския завет.
10
И Аз ще пратя огън върху стената на Тир и той ще пояде дворците му.
11
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Едом, да, заради четири, няма да върна наказанието му — защото преследва брат си с меч и задуши милостта си, гневът му разкъсва вечно и той пази постоянно яростта си.
12
И Аз ще пратя огън върху Теман и той ще пояде дворците на Восора.
13
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на синовете на Амон, да, заради четири няма да върна наказанието им — защото разпориха бременните жени на Галаад, за да разширят пределите си.
14
И Аз ще запаля огън в стената на Рава и той ще пояде дворците му, сред боен вик в деня на битката, сред вихрушка в деня на бурята.
15
И царят им ще отиде в плен, той и първенците му заедно, казва ГОСПОД.

Амос глава 2

1
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Моав, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото изгори костите на едомския цар, докато станаха на вар.
2
И Аз ще пратя огън върху Моав и той ще пояде дворците на Кариот, и Моав ще умре сред размирица, сред боен вик, сред глас на тръба.
3
И ще отсека съдията отсред него и с него ще убия всичките му първенци, казва ГОСПОД.
4
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Юда, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото отхвърлиха закона на ГОСПОДА и не опазиха правилата Му, и лъжите им, след които ходиха бащите им, ги отклониха.
5
И Аз ще пратя огън върху Юда и той ще пояде дворците на Ерусалим.
6
Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Израил, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото продадоха праведния за пари и бедния — за чифт сандали.
7
Те желаят земния прах на главата на сиромасите и отклоняват пътя на кротките. И син, и баща му ходят при същото момиче, за да оскверняват святото Ми Име.
8
И на заложени дрехи се изтягат при всеки жертвеник и вино от глоби пият в дома на своя Бог.
9
А Аз изтребих пред тях аморееца, чиято височина беше като височината на кедрите, и който беше силен като дъбовете. И аз унищожих плода му отгоре и корените му отдолу.
10
И Аз ви изведох от египетската земя и ви водих четиридесет години в пустинята, за да наследите земята на аморееца.
11
И ви издигнах от синовете ви пророци и от юношите ви — назиреи. Не е ли така, синове израилеви? — заявява ГОСПОД.
12
А вие напихте назиреите с вино и на пророците заповядвахте и казахте: Не пророкувайте!
13
Ето, Аз ще ви натисна, както е натисната кола, пълна със снопи.
14
И бързината ще се изгуби от бързия, и силният няма да укрепи силата си, и силният мъж няма да избави живота си.
15
И държащият лък няма да устои, и бързоходецът няма да се избави, и яздещият на кон няма да избави живота си.
16
И най-смелият между храбрите мъже ще побегне гол в онзи ден, заявява ГОСПОД.

Амос глава 3

1
Слушайте това слово, което ГОСПОД говори против вас, синове израилеви; против целия род, който изведох от египетската земя, като казах:
2
Само вас познах от всички родове на земята, затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3
Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?
4
Ще реве ли лъвът в гората, ако няма лов? Ще нададе ли гласа си младият лъв от леговището си, ако не е хванал нещо?
5
Ще падне ли птица в примка на земята, ако няма клопка за нея? Ще скочи ли примката от земята, ако не е уловила нищо?
6
Ако засвири тръба в града, народът няма ли да се уплаши? Ако беда сполети града, не я ли е направил ГОСПОД?
7
Наистина Господ БОГ няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите Си, пророците.
8
Лъвът изрева — кой няма да се уплаши? Господ БОГ говори — кой няма да пророкува?
9
Прогласете над дворците на Азот и над дворците на египетската земя и кажете: Съберете се по планините на Самария и вижте големите смутове сред нея и насилията вътре в нея!
10
И не знаят да вършат правилното, заявява ГОСПОД, те, които трупат насилие и опустошение в дворците си.
11
Затова, така казва Господ БОГ: Неприятел ще обкръжи земята и ще свали от теб силата ти, и дворците ти ще бъдат разграбени.
12
Така казва ГОСПОД: Както овчарят спасява от устата на лъва два крака или парченце от ухо, така ще се спасят израилевите синове, които седят в Самария в ъгъл на креват и на дамаска на легло.
13
Слушайте и свидетелствайте на якововия дом, заявява Господ БОГ, Бог на Войнствата!
14
В деня, когато нанеса наказанието върху Израил за престъплението му, ще накажа и жертвениците на Ветил и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени и ще паднат на земята.
15
И ще поразя зимната къща заедно с лятната къща и ще се изгубят къщите от слонова кост, и многото къщи ще изчезнат, заявява ГОСПОД.

1 Йоаново глава 3

1
Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.
2
Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.
3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
4
Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; и грехът е беззаконие.
5
И вие знаете, че Той се яви, за да вземе нашите грехове, и в Него няма грях.
6
Никой, който стои в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, и не Го е познал.
7
Дечица, никой да не ви заблуждава! Който върши правда, е праведен, както и Той е праведен.
8
Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.
9
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
10
По това се разпознават Божиите деца и дяволските деца: никой, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не люби брат си.
11
Защото това е посланието, което чухте отначало: да се любим един друг;
12
не като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха зли, а на брат му – праведни.
13
Не се чудете, братя, ако светът ви мрази.
14
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, стои в смърт.
15
Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че в нито един човекоубиец не обитава вечен живот.
16
По това познахме любовта, че Той отдаде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята.
17
Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?
18
Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.
19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
20
защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение спрямо Бога,
22
и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него.
23
И това е Неговата заповед: да вярваме в Името на Неговия Син Иисус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал.
24
И който пази Неговите заповеди, стои в Него и Той – в него; и по това познаваме, че Той обитава в нас – по Духа, който ни е дал.

1 Йоаново глава 4

1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.
2
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Иисус Христос е дошъл в плът, е от Бога;
3
а всеки дух, който не изповяда, че Иисус Христос е дошъл в плът, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега вече е в света.
4
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.
5
Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша.
6
Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това познаваме духа на истината и духа на заблудата.
7
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.
8
Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.
9
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.
10
В това се състои любовта – не че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове.
11
Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
12
Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог обитава в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
13
По това познаваме, че стоим в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.
14
И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина за Спасител на света.
15
Който изповяда, че Иисус е Божият Син, Бог обитава в него, и той – в Бога.
16
И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който стои в любовта, стои в Бога, и Бог – в него.
17
В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в този свят.
18
В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха, защото в страха има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта.
19
Ние любим, защото първо Той възлюби нас.
20
Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял.
21
И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.