Back to Top

"Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 314 Ден 315Ден 316

Езекил глава 4

1
И ти, сине човешки, вземи си глинена плоча и я сложи пред себе си, и начертай на нея град — Ерусалим.
2
И постави обсада против него и съгради укрепления против него, и издигни могили против него, и насипи насип против него, и разположи военни станове против него, и постави стеноломи против него отвсякъде.
3
И ти си вземи желязна плоча и я сложи като желязна стена между себе си и града. И насочи лицето си против него и той ще бъде обсаден, и ти го обсаждай. Това е знамение за израилевия дом.
4
И ти легни на лявата си страна и положи на нея беззаконието на израилевия дом. Колкото дни лежиш на нея, ще носиш беззаконието им.
5
Защото Аз ти определих годините на беззаконието им за съответен брой дни, триста и деветдесет дни; и ще носиш беззаконието на израилевия дом.
6
И когато свършиш тези, тогава легни още веднъж на дясната си страна и носи беззаконието на юдовия дом четиридесет дни; ден за година, ден за година ти определих.
7
И насочи лицето си и голата си ръка към обсадата на Ерусалим и пророкувай против него.
8
И ето, слагам ти връзки и няма да се обърнеш от едната си страна на другата, докато не свършиш дните на обсадата си.
9
И ти си вземи пшеница и ечемик, и боб, и леща, и просо, и бяло жито и ги сложи в един съд, и си направи от тях хляб; колкото дни лежиш на страната си, триста и деветдесет дни, да ядеш от тях.
10
И храната, която ще ядеш, да бъде претеглена, двадесет сикъла на ден; от време на време да ядеш от нея.
11
И вода да пиеш с мярка, по една шеста ин; от време на време да пиеш.
12
Да ги ядеш като ечемични пити и да ги печеш с буци тор от човешки изпражнения пред очите им.
13
И ГОСПОД каза: Така ще ядат израилевите синове хляба си омърсен между народите, където ще ги прогоня.
14
Тогава казах: О, Господи БОЖЕ, ето, душата ми не се е омърсила и от младостта си досега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми нечисто месо.
15
И ми каза: Виж, давам ти говежда тор вместо човешки изпражнения; на тях прави хляба си.
16
И ми каза: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпорката от хляба в Ерусалим; и ще ядат хляб под тегло и със страх, и ще пият вода с мярка и в ужас —
17
за да им липсват хляб и вода и да се ужасяват всички заедно, и да изгният в беззаконието си.

Езекил глава 5

1
И ти, сине човешки, вземи си остър меч, бръснарски нож си вземи и го прекарай по главата си и брадата си; и си вземи везни и претегли, и раздели космите.
2
Една трета изгори в огън сред града, когато се изпълнят дните на обсадата, и една трета вземи и удряй с меча от всичките й страни, и една трета разпръсни по вятъра, а Аз ще изтегля меч след тях.
3
И оттам вземи малко на брой и ги вържи в полите си.
4
И от тези пак вземи и ги хвърли сред огъня, и ги изгори с огън; от тях ще излезе огън по целия израилев дом.
5
Така казва Господ БОГ: Това е Ерусалим. Аз го поставих сред народите и около него — страни.
6
Но той се разбунтува против правилата Ми в беззаконие повече от народите, и против наредбите Ми — повече от страните, които са около него; защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми.
7
Затова, така казва Господ БОГ: Понеже буйствахте повече от народите, които са около вас, не ходихте в наредбите Ми и не спазвахте правилата Ми, и дори не действахте според правилата на народите, които са около вас,
8
затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб. И Аз ще извърша присъди сред теб пред очите на народите.
9
И ще извърша в теб онова, което не съм вършил и няма вече да върша такова нещо, заради всичките ти мерзости.
10
Затова бащи ще изядат синовете си сред теб и синове ще изядат бащите си. И ще извърша над теб съд, и ще разпръсна целия ти остатък по всички ветрове.
11
Затова, жив съм Аз, заявява Господ БОГ, непременно, понеже ти оскверни светилището Ми с всичките си гнусотии и с всичките си мерзости, и Аз ще оттегля окото Си без пощада, и няма да се смиля.
12
Една трета от теб ще измрат от мор и ще се довършат от глад сред теб; и една трета ще паднат от меч около теб; а една трета ще разпръсна по всички ветрове и ще изтегля меч след тях.
13
И гневът Ми ще се изпълни и ще удовлетворя яростта Си върху тях и ще си отмъстя; и те ще познаят, че Аз, ГОСПОД, говорих в ревността Си, когато изпълня яростта Си върху тях.
14
И ще те направя пустош и присмех сред народите, които са около теб, пред очите на всеки минаващ.
15
И това ще бъде за присмех и подигравка, за поука и смайване за народите, които са около теб, когато извърша над теб съд с гняв и с ярост, и с яростни изобличения. Аз, ГОСПОД, говорих.
16
Когато изпратя върху тях злите стрели на глада, които ще бъдат за унищожение, които ще изпратя, за да ви унищожат, ще усиля глада върху вас и ще ви строша подпорката на хляба.
17
И ще изпратя върху вас глад и зли зверове, които ще те лишат от деца. И мор и кръв ще преминат през теб, и меч ще докарам върху теб. Аз, ГОСПОД, говорих.

Езекил глава 6

1
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2
Сине човешки, насочи лицето си към израилевите планини и пророкувай за тях.
3
И кажи: Израилеви планини, слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Ето, Аз, Аз ще докарам върху вас меч и ще погубя високите ви места.
4
И вашите жертвеници ще бъдат опустошени и вашите стълбове на слънцето ще бъдат строшени. И ще поваля убитите ви пред идолите.
5
И ще постеля труповете на израилевите синове пред идолите им и ще разпръсна костите ви около жертвениците ви.
6
Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат запустени и високите места — опустошени, за да запустеят и да се развалят жертвениците ви и да се строшат и унищожат идолите ви, и да бъдат отсечени стълбовете ви на слънцето, и изделията ви да се изличат.
7
И убитите ще паднат сред вас и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
8
Но ще оставя остатък, като ще имате между народите някои избегнали от меча, когато бъдете разпръснати по разните страни.
9
И избегналите ви ще Ме помнят между народите, където ще бъдат отведени в плен, как съм бил съкрушен поради блудното им сърце, което се отклони от Мен, и поради очите им, които блудстваха след идолите им. И ще се отвращават от себе си поради злините, които са вършили според всичките си мерзости.
10
И ще познаят, че Аз, ГОСПОД, не съм говорил напразно, че ще им направя това зло.
11
Така казва Господ БОГ: Плесни с ръката си и тропни с крака си, и кажи: Горко заради всичките зли гнусотии на израилевия дом, защото ще паднат от меч, от глад и от мор.
12
Който е далеч, ще умре от мор, а който е близо, ще падне от меч, а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад; и ще изпълня яростта Си над тях.
13
И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, когато убитите им бъдат между идолите им около жертвениците им, на всеки висок хълм, по всички върхове на планините и под всяко зелено дърво, и под всеки дъб с гъсти листа, на местата, където принасяха благоухание на всичките си идоли.
14
И Аз ще простра ръката Си против тях и ще направя земята пустош, по-пуста от пустинята към Дивлат, във всичките места където живеят. И те ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.

2 Коринтяни глава 11

1
О, да бихте потърпели още малко моето безумие! Но и вие наистина ме търпите!
2
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих за един Мъж, за да ви представя като чиста девица пред Христос.
3
Но се боя, да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос.
4
Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Иисус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това.
5
Обаче аз мисля, че не съм в нищо по-долен от превъзходните апостоли!
6
Но дори и да съм неучен в говоренето, в познанието не съм; и ние по всякакъв начин сме ви показали това пред всички.
7
Грях ли сторих, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?
8
Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас.
9
А когато бях при вас и изпаднах в нужда, не дотежах на никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя, да не ви бъда в тежест.
10
Христовата истина, която е в мен, свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в ахайските места.
11
Защо? Защото не ви любя ли? Бог знае!
12
А каквото правя, това и ще правя, за да отрежа възможността на тези, които търсят възможност да бъдат считани за такива, каквито сме ние, в това, с което те се хвалят.
13
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли.
14
И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината.
15
Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.
16
Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; ако ли не, приемете ме като безумен, та и аз да се похваля малко.
17
Това, което казвам, не го казвам по Господа, а като в безумие, в тази моя увереност на хваленето.
18
Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз.
19
Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;
20
понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.
21
За срам казвам, че бяхме слаби; но в каквото се осмелява някой – неразумно говоря – осмелявам се и аз.
22
Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз съм. Авраамово потомство ли са? И аз съм.
23
Христови служители ли са? – В безумие говоря. – Аз още повече. Бил съм в много повече усилия, прекомерно в бичувания, още повече в тъмници и много пъти и на смърт.
24
Пет пъти юдеите са ми удряли по четиридесет удара без един,
25
три пъти са ме били с тояги, веднъж са ме пребивали с камъни, три пъти съм претърпявал корабокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските стихии.
26
Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в града, в опасност в пустинята, в опасност в морето, в опасност между лъжебратя;
27
в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в пост, в студ и голота;
28
и освен всичко, това, което тежи върху мен всеки ден – грижата за всичките църкви.
29
Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз?
30
Ако трябва да се хваля, ще се похваля със своята немощ.
31
Бог и Отец на нашия Господ Иисус (Христос), който е благословен до века, знае, че не лъжа.
32
В Дамаск областният управител на цар Арета постави стража в град Дамаск, за да ме улови,
33
но през един прозорец ме спуснаха по стената с кош и избягах от ръцете му.