Back to Top

"И вие се веселете, синове на Сион, радвайте се в ГОСПОДА, своя Бог, защото ви дава ранния дъжд за правда и ви навалява дъжда — ранния и късния както преди."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 166 Ден 167Ден 168

1 Летописи глава 13

1
И Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките първенци,
2
и Давид говори на цялото израилево събрание: Ако ви се вижда добре и ако е от ГОСПОДА, нашия Бог, нека пратим навсякъде до останалите си братя по цялата израилева земя и с тях и до свещениците и левитите, които са в градовете на околностите им, за да се съберат при нас.
3
И нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото в Сауловите дни не го потърсихме.
4
И цялото събрание каза да се направи така, защото това се видя право на целия народ.
5
Тогава Давид събра целия Израил от египетския Сихор до прохода на Емат, за да донесат Божия ковчег от Кириат-Иарим.
6
И Давид отиде с целия Израил във Ваала, в Кириат-Иарим, който е към Юда, за да пренесе оттам ковчега на Бога, ГОСПОДА, който обитава над херувимите, който се нарича с Името Му.
7
И откараха Божия ковчег от къщата на Авинадав на нова кола; и Оза и Ахио караха колата.
8
И Давид и целият Израил играеха пред Бога с всичка сила, с песни, с арфи, с лири, с тимпанчета, с кимвали и с тръби.
9
И когато стигнаха до хармана на Хидон, Оза простря ръката си да хване ковчега, защото воловете се препънаха.
10
И гневът на ГОСПОДА пламна против Оза и го уби, защото простря ръката си към ковчега. И той умря там пред Бога.
11
И Давид се наскърби, защото ГОСПОД уби Оза, и нарече онова място Фарес-Оза, както се нарича и до днес.
12
И в онзи ден Давид се уплаши от Бога и каза: Как ще донеса Божия ковчег при себе си?
13
И Давид не премести ковчега при себе си в Давидовия град, а го закара встрани, в къщата на гетеца Овид-Едом.
14
И Божият ковчег престоя в дома на Овид-Едом, в къщата му, три месеца. И ГОСПОД благослови дома на Овид-Едом и всичко, което имаше.

1 Летописи глава 14

1
И Хирам, царят на Тир, изпрати до Давид пратеници и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.
2
И Давид позна, че ГОСПОД го беше утвърдил за цар над Израил, защото царството му се извиси високо заради Неговия народ Израил.
3
И Давид си взе още жени в Ерусалим и Давид роди още синове и дъщери.
4
И ето имената на тези, които му се родиха в Ерусалим: Самуа и Совав, Натан и Соломон,
5
и Евар, и Елисуа, и Елфалет,
6
и Ногах, и Нефег, и Яфия,
7
и Елисама, и Веелиада, и Елифалет.
8
А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всички филистимци се изкачиха да търсят Давид. И Давид чу и излезе против тях.
9
И филистимците дойдоха и се разпростряха в долината Рафаим.
10
И Давид се допита до Бога и каза: Да се изкача ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? И ГОСПОД му отговори: Изкачи се, защото ще ги предам в ръката ти.
11
И те се изкачиха във Ваал-Ферасим и Давид ги разби там, и Давид каза: Бог разсече чрез моята ръка враговете ми, както водите правят пролом. Затова онова място се нарече Ваал-Ферасим.
12
И те оставиха там боговете си и Давид заповяда, и ги изгориха с огън.
13
А филистимците пак излязоха и се разпростряха в долината.
14
И Давид пак се допита до Бога и Бог му каза: Не се изкачвай след тях, заобиколи ги отзад и ги нападни откъм черниците.
15
И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава излез на бой, защото Бог ще излезе пред теб, за да разбие стана на филистимците.
16
И Давид направи, както му заповяда Бог, и разбиха филистимския стан от Гаваон чак до Гезер.
17
И името на Давид се прочу по всичките земи. И ГОСПОД наложи страх от него върху всичките народи.

1 Летописи глава 15

1
И той си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег и разпъна шатър за него.
2
Тогава Давид каза: Не бива никой друг да носи Божия ковчег освен левитите, защото тях избра ГОСПОД да носят Божия ковчег и да Му служат до века.
3
И Давид събра целия Израил в Ерусалим, за да пренесат ГОСПОДНИЯ ковчег на мястото му, което беше приготвил за него.
4
Давид събра синовете на Аарон и левитите.
5
От синовете на Каат: началника Уриил и братята му, сто и двадесет души.
6
От синовете на Мерарий: началника Асая и братята му, двеста и двадесет души.
7
От синовете на Гирсон: началника Йоил и братята му, сто и тридесет души.
8
От синовете на Елисафан: началника Семая и братята му, двеста души.
9
От синовете на Хеврон: началника Елиил и братята му, осемдесет души.
10
От синовете на Озиил: началника Аминадав и братята му, сто и дванадесет души.
11
И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асая и Йоил, Семая и Елиил, и Аминадав и им каза:
12
Вие сте глави на бащините домове на левитите. Осветете се, вие и братята ви, за да пренесете ковчега на ГОСПОДА, Израилевия Бог, където съм приготвил за него.
13
Понеже първия път не го носихте вие, ГОСПОД, нашият Бог, отвори пролом между нас, защото не Го потърсихме според правилото.
14
Тогава свещениците и левитите се осветиха, за да пренесат ковчега на ГОСПОДА, Израилевия Бог.
15
А синовете на левитите носеха Божия ковчег на раменете си, като прътовете бяха на тях, както заповяда Мойсей според ГОСПОДНОТО слово.
16
И Давид заповяда на началниците на левитите да поставят братята си, певците, с музикални инструменти, лири и арфи, и кимвали, за да свирят радостно със силен глас.
17
И левитите поставиха Еман, сина на Йоил, и от братята му — Асаф, сина на Варахия, и от братята им, синовете на Мерарий — Етан, сина на Кисий,
18
и с тях братята им от втория чин: Захария, Вен и Яазиил, и Семирамот, и Ехиил, и Уний, Елиав и Ваная, и Маасия, и Мататия, и Елифалей, и Микнея, и Овид-Едом, и Еиил, вратарите.
19
И поставиха певците Еман, Асаф и Етан да свирят с бронзови кимвали,
20
а Захария и Азиил, и Семирамот, и Ехиил, и Уний, и Елиав, и Маасия, и Ваная — с лири по аламот,
21
а Мататия и Елифалей, и Микнея, и Овид-Едом, и Еиил, и Азазия — с арфи по шеминит, за да ръководят пеенето.
22
А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже беше изкусен.
23
А Варахия и Елкана бяха вратари при ковчега.
24
А свещениците Севания и Йосафат, и Натанаил, и Амасий, и Захария, Ваная и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег. А Овид-Едом и Ехия бяха вратари при ковчега.
25
И така, Давид и израилевите старейшини и хилядниците отидоха да пренесат с веселие ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от къщата на Овид-Едом.
26
И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет, те пожертваха седем юнеца и седем овена.
27
И Давид беше облечен с одежда от висон, както и всички левити, които носеха ковчега и певците, и певецът Ханания, началникът на певците; и Давид носеше ленен ефод.
28
Така целият Израил пренесе ковчега на ГОСПОДНИЯ завет с възгласи и тръбен звук, с тръби и с кимвали, като свиреха с лири и с арфи.
29
А когато ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет влизаше в Давидовия град, Михала, дъщерята на Саул, погледна през прозореца и видя, че цар Давид скачаше и играеше, и го презря в сърцето си.

1 Йоаново глава 1

1
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота,
2
защото животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас —
3
това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос.
4
И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.
5
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
6
Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не вършим истината.
7
Но ако ходим в светлината, както е и Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Иисус (Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.
8
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.
9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
10
Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.

1 Йоаново глава 2

1
Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Застъпник при Отца – Иисус Христос Праведния.
2
Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.
3
И по това знаем, че сме Го познали, ако пазим заповедите Му.
4
Който казва: Познах Го, а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него.
5
Но който пази словото Му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него.
6
Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
7
Възлюбени, не ви пиша нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули.
8
Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.
9
Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.
10
Който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях.
11
А който мрази брат си, той е в тъмнината и ходи в тъмнината, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
12
Пиша на вас, дечица, защото вашите греховете са простени заради Неговото Име.
13
Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Отца.
14
Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.
15
Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.
16
Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.
17
И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века.
18
Дечица, последно време е; и както сте чули, че идва Антихрист, така и сега са се явили много антихристи; от това знаем, че е последно време.
19
От нас излязоха, но не бяха от нас; защото, ако бяха от нас, щяха да останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.
20
А вие имате помазанието от Светия и знаете всичко.
21
Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
22
Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който отрича Отца и Сина.
23
Всеки, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
24
Колкото до вас, нека онова, което сте чули отначало, да стои във вас. Ако онова, което сте чули отначало, стои във вас, то и вие ще стоите в Сина и в Отца.
25
И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот.
26
Писах ви това заради тези, които ви подмамват.
27
А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило.
28
И така, дечица, стойте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие.
29
Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.