Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 165 Ден 166Ден 167

1 Летописи глава 11

1
Тогава целият Израил се събра при Давид в Хеврон и казаха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът.
2
Още преди, още когато Саул беше цар, ти беше този, който извеждаше и въвеждаше Израил. И на теб ГОСПОД, твоят Бог, каза: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш княз над народа Ми Израил.
3
Така всичките израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и Давид направи с тях завет пред ГОСПОДА в Хеврон. И те помазаха Давид за цар над Израил според ГОСПОДНОТО слово чрез Самуил.
4
Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим, който е Евус, където бяха евусците, жителите на земята.
5
И жителите на Евус казаха на Давид: Няма да влезеш тук! Но Давид превзе крепостта Сион, която е Давидовият град.
6
И Давид каза: Който пръв удари евусците, той ще бъде глава и военачалник. И Йоав, синът на Саруя, се изкачи пръв и стана глава.
7
Така Давид се засели в крепостта, затова тя се нарече Давидовия град.
8
И той построи града околовръст до Мило и наоколо. А Йоав поправи останалата част от града.
9
Така Давид ставаше все по-велик и по-велик и ГОСПОД на Войнствата беше с него.
10
А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил го подкрепяха смело за царството му, за да го направят цар според ГОСПОДНОТО слово за Израил.
11
Ето броят на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, син на Ахмон, първи военачалник; той вдигна копието си против триста души и ги уби наведнъж.
12
След него беше ахохиецът Елеазар, син на Додо, един от тримата силни мъже.
13
Той беше с Давид във Фас-Дамим, когато филистимците се бяха събрали там за бой. Там имаше парче земя, пълно с ечемик; и народът побягна пред филистимците,
14
а те застанаха сред нивата и я защитиха, и разбиха филистимците. И ГОСПОД извърши голямо избавление.
15
И трима от тридесетте началници слязоха до скалата при Давид в пещерата Одолам, а войската на филистимците се беше разположила на стан в долината Рефаим.
16
Тогава Давид беше в крепостта, а гарнизонът на филистимците беше тогава във Витлеем.
17
И Давид пожела и каза: Кой ще ми даде да пийна вода от витлеемския кладенец, който е при портата!
18
Тогава тримата направиха пробив във филистимския стан и наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, взеха и я донесоха на Давид. Но Давид не пожела да я изпие, а я изля на ГОСПОДА. И каза:
19
Да не ми даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на мъжете, които отидоха с опасност за живота си? Защото с опасност за живота си я донесоха. И не пожела да я пие. Това извършиха тримата силни мъже.
20
И Ависей, братът на Йоав, беше главният от тримата. Той вдигна копието си против триста души и ги уби, и беше именит между тримата.
21
Той беше най-почитаният от тримата, над двамата, затова им стана началник, но не достигна трима.
22
Ваная, син на Йодая, син на един храбър мъж, велик на дела, от Кавсеил. Той уби двамата лъвовидни мъже от Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден.
23
Той уби и египтянина, мъж, висок пет лакътя. Египтянинът имаше в ръката си копие като кросно на тъкач, но той слезе при него с тояга, изтръгна копието от ръката на египтянина и го уби със собственото му копие.
24
Тези неща извърши Ваная, синът на Йодая, и беше именит между тримата силни мъже.
25
Ето, той беше почитан повече от тридесетте, но не достигна трима. И Давид го постави в близкото си обкръжение.
26
А силните мъже на войските бяха: Асаил, братът на Йоав, Елханан, синът на Додо от Витлеем,
27
арорецът Самот, фелонецът Хелис,
28
Ирас, синът на текоеца Екис, анатонецът Авиезер,
29
хусатецът Сивехай, ахохиецът Илай,
30
нетофатецът Маарай, Хелед, синът на нетофатеца Ваана,
31
Итай, синът на Ривай от Гавая на вениаминовите синове, пиратонецът Ваная,
32
Урай от потоците на Гаас, арватецът Авиил,
33
варумецът Азмавет, саалвонецът Елиава,
34
синовете на гизонеца Асим, Йонатан, синът на арареца Сагий,
35
Ахиам, синът на арареца Сахар, Елифал, синът на Ур,
36
мехиратецът Ефер, фелонецът Ахия,
37
кармилецът Есро, Наарай, синът на Есвей,
38
Йоил, братът на Натан, Мивар, синът на Агрий,
39
амонецът Селек, виротецът Нахарай, оръженосецът на Йоав, сина на Саруя,
40
етерецът Ирас, етерецът Гарив,
41
хетеецът Урия, Завад, синът на Аалай,
42
Адина, син на рувимеца Сиза, глава на рувимците, и тридесет души с него,
43
Анан, синът на Мааха, митнецът Йосафат,
44
астеротецът Озия, Сама и Еиил, синовете на ароиреца Хотам,
45
Едиил, синът на Симрий, брат му, тисецът Йоха,
46
маавецът Елиил, и Еривай и Йосавия, синовете на Елнаам, и моавецът Етема,
47
Елиил и Овид, и месоваецът Ясиил.

1 Летописи глава 12

1
И това са тези, които дойдоха при Давид в Сиклаг, докато още се криеше от Саул, сина на Кис. И те бяха от силните мъже, които му помагаха в бой.
2
Те бяха въоръжени с лъкове и умееха и с дясната, и с лявата ръка да хвърлят камъни с прашка и да стрелят с лък и стрели. От братята на Саул, от Вениамин:
3
главата Ахиезер, и Йоас, синовете на гаваатеца Сама, Езиил и Фелет, синовете на Азмавет, и Вераха, и анатотецът Ииуй,
4
и гаваонецът Исмая, силен между тридесетте, и над тридесетте, и Еремия, и Яазаил, и Йоанан, и гедиротецът Йозавад,
5
Елузай и Еримот, и Ваалия, и Семария, и аруфецът Сафатия,
6
Елкана и Есия, и Азареил, и Йоезер, и Ясовеам, кореовците,
7
и Йоила и Зевадия, синовете на Ероам от Гедор.
8
И от гадците се отделиха и дойдоха при Давид в непристъпното място в пустинята силни и храбри мъже, мъже, обучени за война и за бой, въоръжени с щит и копие, чиито лица бяха като лица на лъвове, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.
9
Езер беше главата, Авдия — вторият, Елиав — третият,
10
Мисмана — четвъртият, Еремия — петият,
11
Атай — шестият, Елиил — седмият,
12
Йоанан — осмият, Елзавад — деветият,
13
Еремия — десетият, Махванай — единадесетият.
14
Тези от синовете на Гад бяха началници; най-долният беше над сто, а най-горният беше над хиляда.
15
Тези са, които преминаха Йордан в първия месец, когато беше залял всичките си брегове, и разгониха всичките жители на долините на изток и на запад.
16
И някои от синовете на Вениамин и Юда също дойдоха при Давид в непристъпното място.
17
А Давид излезе да ги посрещне и им проговори и каза: Ако идвате при мен с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се съедини с вас; но ако идвате, за да ме предадете на враговете ми, без да има насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и отсъди!
18
Тогава Духът дойде на Амасай, главния военачалник, и каза: Твои сме, Давиде, и с теб сме, сине на Есей! Мир, мир на теб и мир и на помощниците ти! Защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие и ги постави за началници на полка си.
19
И от Манасия някои преминаха към Давид, когато дойде с филистимците на бой против Саул. Но не им помогнаха, защото, като се посъветваха, филистимските първенци го отпратиха, като казаха: Той ще премине към господаря си Саул с опасност за главите ни!
20
А когато се връщаше в Сиклаг, към него се присъединиха от Манасия: Адна и Йозавад, и Едиил, и Михаил, и Йозавад, и Елиу, и Силатай, началници на манасиевите хиляди.
21
Те помогнаха на Давид против разбойническата дружина, защото те всички бяха силни и храбри мъже; и станаха военачалници.
22
Защото от ден на ден при Давид прииждаха мъже, за да му помагат, докато стана голяма войска, като Божия войска.
23
И ето броят на началниците на въоръжените за бой, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да обърнат към него царството на Саул според ГОСПОДНАТА заповед:
24
От синовете на Юда, щитоносци и копиеносци: шест хиляди и осемстотин души, въоръжени за бой.
25
От синовете на Симеон, силни и храбри мъже, готови за бой: седем хиляди и сто души.
26
От синовете на Леви: четири хиляди и шестстотин души;
27
а Йодая беше първенец на аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,
28
и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом бяха двадесет и двама началници.
29
От синовете на Вениамин, братята на Саул: три хиляди души. Но дотогава по-голямата част от тях подържаха Сауловия дом.
30
От синовете на Ефрем: двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри мъже, именити мъже от бащиния си дом.
31
От половината манасиево племе: осемнадесет хиляди души, които бяха определени по име да дойдат да направят Давид цар.
32
От синовете на Исахар, мъже разумни да познават времената и да знаят какво трябваше да прави Израил: началниците им бяха двеста и всичките им братя действаха по тяхна заповед.
33
От Завулон: петдесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой с всякакви военни оръжия, да се строяват около Давид с неразделено сърце.
34
От Нефталим: хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди души с щит и копие.
35
От данците: двадесет и осем хиляди и шестстотин души, готови за бой.
36
От Асир: четиридесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой.
37
А от оттатък Йордан, от рувимците, от гадците и от половината манасиево племе: сто и двадесет хил��ди души с всякакви военни оръжия за ��ой.
38
Всички тези военни мъже, в боен ред, дойдоха с неразделено сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил. И всички останали в Израил бяха единодушни да направят Давид цар.
39
И бяха там при Давид три дни и ядоха и пиха, защото братята им бяха приготвили за тях.
40
Освен това и онези, които бяха близо до тях, до Исахар, Завулон и Нефталим им носеха храна с магарета, с камили, с мулета и с говеда — тестени храни, калъпи сушени смокини и сушено грозде, вино, маслинено масло, говеда и дребен добитък в голямо количество; защото беше веселие в Израил.

2 Петрово глава 1

1
Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Иисус Христос са получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!
3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
4
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света —
5
точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание,
6
на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,
7
на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов.
8
Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос.
9
Защото онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете.
11
Понеже така изобилно ще ви се даде достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.
12
Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас.
13
Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне,
14
понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести нашият Господ Иисус Христос.
15
Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи.
16
Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.
17
Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих.“
18
И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.
19
И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
20
И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не става от собствено разяснение,
21
защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а (светите) Божии хора са говорили, движени от Светия Дух.

2 Петрово глава 2

1
Но е имало също и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.
2
И мнозина ще последват техните безчинства и заради тях пътят на истината ще се похули.
3
От алчност те ще ви използуват с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
4
Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрачните ровове на ада и предаде да бъдат пазени за съд;
5
и ако не пощади стария свят, но запази с още седем души Ной, проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните;
6
така също, ако Той осъди на разорение градовете Содом и Гомора, като ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които след това щяха да вършат нечестие,
7
но избави праведния Лот, който се измъчваше поради развратния живот на безбожните –
8
защото този праведник, като живееше между тях, от ден на ден измъчваше праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела –
9
то знае Господ как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
10
а особено тези, които следват плътта в нечисти похоти и презират властта. Дръзки и самонадеяни, те не се страхуват да хулят славните същества;
11
докато ангелите, които са по-големи по мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.
12
Тези обаче като диви животни, по природа създадени, за да бъдат хващани и изтребвани, хулят за неща, които не разбират, и ще погинат изцяло в своята поквара,
13
като получат заплатата на неправдата. Те считат за удоволствие да разкошестват денем, те са петна и позор, които се наслаждават на измамите си, докато се гощават с вас,
14
като очите им са пълни с прелюбодейство и с непрестанен грях, като подмамват неутвърдени души. Сърцето им е научено на алчност, те са деца на проклятие,
15
които оставиха правия път и се отклониха, като последваха пътя на Валаам Веоров, който обикна заплатата на неправдата,
16
но беше изобличен за своето беззаконие, когато нямо магаре проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка.
17
Те са безводни кладенци, мъгли, тласкани от буря, за които е запазена тъмнината на мрака (до века).
18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
19
Обещават им свобода, докато те сами са роби на покварата; защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен.
20
Защото, ако след като са избягали от мръсотиите на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото.
21
Понеже за тях щеше да бъде по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
22
С тях се е случило според истинската пословица: „Псето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.“

2 Петрово глава 3

1
Ето, възлюбени, пиша ви това второ писмо; и в тези двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,
2
за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци, и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли.
3
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:
4
Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието.
5
Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от началото е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата,
6
но пак посредством нея тогавашният свят, потопен от водата, загина.
7
Така, със същото слово, са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.
8
Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.
9
Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.
10
Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.
11
И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие,
12
като очаквате и ускорявате идването на Божия Ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят?
13
Но ние според обещанието Му очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда.
14
Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите от Него в мир, чисти и непорочни.
15
И считайте дълготърпението на нашия Господ за спасение, както ви е писал и възлюбеният ни брат Павел според дадената му мъдрост,
16
както пише и във всичките си писма, когато говори в тях за тези работи — в които има някои неща, мъчни за разбиране, които невежите и неутвърдените изопачават, както и другите Писания, за своя собствена гибел.
17
И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.
18
Но растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. На Него да бъде слава и сега, и в деня на вечността. Амин.