Back to Top

"Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 164 Ден 165Ден 166

1 Летописи глава 9

1
И целият Израил се записа по родословия, и ето, записани са в Книгата на израилевите царе. И Юда беше отведен в плен във Вавилон поради престъпленията си.
2
А първите жители, които се настаниха в притежанията си, в градовете си, бяха: Израил, свещениците, левитите и нетинимите.
3
И в Ерусалим се заселиха от синовете на Юда, от синовете на Вениамин, от синовете на Ефрем и Манасия:
4
Утай, син на Амиуд, син на Амрий, син на Имрий син на Ваний, от синовете на Фарес, сина на Юда;
5
от шелаевците: първородният Асая и синовете му;
6
от синовете на Зара: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души.
7
От синовете на Вениамин: Салу, син на Месулам, син на Одуя, син на Асенуй;
8
и Евния, син на Ероам, и Ила син на Озия, син на Михри, и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуил, син на Евния;
9
и братята им, според родословието им, деветстотин петдесет и шест души. Всички тези мъже бяха глави на бащини домове над бащините си домове.
10
А от свещениците: Едая и Йоярив, и Яхин,
11
и Азария, син на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мераиот, син на Ахитов, началник на Божия дом;
12
и Адая, син на Ероам, син на Пасхор, син на Мелхия; и Маасай, син на Адиил, син на Язир, син на Месулам, син на Месилемит, син на Емир;
13
и братята им, глави на бащините им домове, хиляда седемстотин и шестдесет души, мъже, силни и храбри за делото на службата на Божия дом.
14
А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, от синовете на Мерарий;
15
и Ваквакар, Ерес и Галал, и Матания, син на Михей, син на Зехрий, син на Асаф;
16
и Авдия, син на Семая, син на Галал, син на Едутун; и Варахия, син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.
17
И вратарите: Селум и Акув, и Талмон, и Ахиман, и братята им; Селум беше главата;
18
и досега те стоят при царската порта към изгрев слънце. Те бяха вратари на становете на синовете на Леви.
19
А Селум, син на Коре, син на Авиасаф, син на Корей, и братята му от бащиния му дом, кореевците, бяха над делото на службата, пазачи на праговете на шатъра. И бащите им бяха пазачи на входа на ГОСПОДНИЯ стан.
20
По-рано началник над тях беше Финеес, синът на Елеазар, и ГОСПОД беше с него.
21
Захария, синът на Меселемия, беше пазач при входа на шатъра за срещане.
22
Всички те, избрани за пазачи при праговете, бяха двеста и дванадесет. Те бяха записани по родословия в селата си. Давид и гледачът Самуил ги бяха поставили на длъжността им.
23
И те и синовете им стояха при портите на ГОСПОДНИЯ дом, на дома на шатъра, като стражи.
24
Вратарите бяха на четирите страни: на изток, на запад, на север и на юг.
25
А братята им, които бяха по селата си, трябваше да идват на всеки седем дни в определени времена, за да бъдат заедно с тях.
26
Защото тези левити, четиримата главни вратари, оставаха на службата си и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.
27
И те нощуваха около Божия дом, защото на тях беше възложена стражата, и те трябваше да го отварят всяка сутрин.
28
И някои от тях бяха над служебните вещи, защото под брой ги внасяха и под брой ги изнасяха.
29
И някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките вещи на светилището и над пшеничното брашно, и виното, и маслиненото масло, и ливана, и ароматите.
30
А някои от синовете на свещениците приготовляваха благоуханното масло.
31
А на Мататия, от левитите, първородния на корееца Селум, бяха поверени печените в тава жертви.
32
И някои от братята им, от синовете на каатците, бяха поставени над присъствените хлябове, да ги приготовляват всяка събота.
33
А тези бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друга служба, защото бяха заети в работата си денем и нощем.
34
Тези бяха главите на бащините домове на левитите, глави според родословията си. Те живееха в Ерусалим.
35
А в Гаваон живееше Еил, бащата на Гаваон. Името на жена му беше Мааха,
36
а първородният му син беше Авдон, после Сур, и Кис, и Ваал, и Нир, и Надав,
37
и Гедор, и Ахио, и Захария, и Макелот.
38
А Макелот роди Симеам. И те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
39
И Нир роди Кис, а Кис роди Саул, а Саул роди Йонатан и Мелхсисуя, и Авинадав, и Ес-Ваал.
40
А синът на Йонатан беше Мерив-Ваал, а Мерив-Ваал роди Михей.
41
А синове на Михей бяха Фитон и Мелех, и Тарея,
42
и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемет и Азмавет, и Зимрий; а Зимрий роди Моса,
43
а Моса роди Виней, а негов син беше Рафаия, негов син — Елеаса, а негов син — Асил.
44
А Асил имаше шестима сина и това са имената им: Азрикам, Вохеру и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан. Тези са синове на Асил.

1 Летописи глава 10

1
А филистимците се биха срещу Израил; и израилевите мъже побягнаха пред филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.
2
И филистимците настигнаха Саул и синовете му и филистимците убиха Йонатан, Авинадав и Мелхисуя, синовете на Саул.
3
И битката срещу Саул се засилваше, и стрелците го улучиха, и той беше ранен от стрелците.
4
Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и да се гаврят с мен! Но оръженосецът му не искаше, защото много се страхуваше. Тогава Саул взе меча си и се хвърли върху него.
5
И когато оръженосецът му видя, че Саул беше мъртъв, той също се хвърли върху меча и умря.
6
Така умряха Саул и тримата му сина, и целият му дом умря едновременно с него.
7
А когато всичките израилеви мъже, които бяха в долината, видяха, че бяха побягнали и че Саул и синовете му бяха мъртви, те напуснаха градовете си и избягаха. И филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8
А на следващия ден филистимците дойдоха да съблекат убитите и намериха Саул и синовете му паднали на хълма Гелвуе.
9
И го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, и разпратиха по цялата филистимска земя, за да разнесат вестта на идолите си и на народа.
10
И сложиха оръжията му в дома на бога си, а главата му приковаха в дома на Дагон.
11
А когато целият Явис-Галаад чу всичко, което филистимците направили със Саул,
12
всичките храбри мъже станаха и взеха тялото на Саул и телата на синовете му и ги донесоха в Явис, и погребаха костите им под дъба в Явис, и постиха седем дни.
13
Така умря Саул за престъплението си, което беше извършил против ГОСПОДА относно ГОСПОДНОТО слово, което не спази, и още, понеже беше потърсил врачка, за да се допита,
14
а до ГОСПОДА не се допита. Затова Той го уби и обърна царството към Давид, сина на Есей.

1 Петрово глава 3

1
Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си,
2
като видят вашето поведение в страх и чистота.
3
Вашето украшение да не е външно, тоест плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,
4
а скритият човек на сърцето, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
5
Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,
6
както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чиито деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха.
7
Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.
8
А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.
9
Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение.
10
Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;
11
нека се отклони от злото и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към него.
12
Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“
13
И кой ще ви стори зло, ако сте станали ревностни за доброто?
14
Но ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, и не се смущавайте.“
15
Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и страхопочитание,
16
като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос.
17
Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
18
Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;
19
в когото Той също отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
20
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,
21
чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,
22
който се е възнесъл на небето и е отдясно на Бога и на когото се покориха ангели, власти и сили.

1 Петрово глава 4

1
И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, се е оставил от греха,
2
за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.
3
Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.
4
Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта,
5
но те ще отговарят пред Онзи, който е готов да съди живите и мъртвите.
6
Затова именно беше проповядвано благовестието и на мъртви, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух.
7
А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.
8
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
9
Бъдете гостолюбиви едни към други, без да роптаете.
10
Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
11
Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.
12
Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,
13
а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.
14
Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас; (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя).
15
Но нека никой от вас не страда като убиец или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
16
Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а да слави Бога с това име.
17
Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?
18
И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният?
19
Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

1 Петрово глава 5

1
И така, старейшините, които са между вас, увещавам аз, който също съм старейшина и свидетел на страданията на Христос, и участник на славата, която има да се яви:
2
пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога, нито за гнусна печалба, а с усърдие,
3
нито като че ли сте господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадото.
4
И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.
5
Така и вие, по-младите, се покорявайте на старейшините. Да! А всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
6
И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно,
7
и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
8
Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.
9
Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.
10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
11
На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.
12
Чрез Сила, верния брат, както мисля, ви писах накъсо, като ви насърчавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат, в която вие стоите.
13
Поздравява ви и избраната заедно с вас църква във Вавилон, а също и синът ми Марк.
14
Поздравете се един друг с целувка на любов. Мир на всички вас, които сте в Христос. Амин.