Back to Top

"Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 141 Ден 142Ден 143

3 Царе глава 14

1
В онова време Авия, синът на Еровоам, се разболя.
2
И Еровоам каза на жена си: Моля те, стани и се предреши така, че да не се познава, че си жената на Еровоам, и иди в Сило. Ето, там е пророк Ахия, който ми каза, че ще бъда цар над този народ.
3
И вземи със себе си десет хляба, питки и едно гърне мед, и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с момчето.
4
И жената на Еровоам направи така. Стана и отиде в Сило, и дойде в къщата на Ахия. А Ахия не можеше да вижда, защото очите му бяха отслабнали поради възрастта му.
5
А ГОСПОД беше казал на Ахия: Ето, жената на Еровоам идва, за да иска от теб слово за сина си, защото е болен. Така и така да й кажеш, защото, когато дойде, ще се престори на друга.
6
И когато Ахия чу шума на краката й, когато влизаше през вратата, той каза: Влез, Еровоамова жено, защо се преструваш на друга? Но аз съм изпратен до теб с лоша вест.
7
Иди, кажи на Еровоам: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Понеже Аз те издигнах отсред народа и те направих вожд над народа Си Израил,
8
и откъснах царството от Давидовия дом, и го дадох на теб; но ти не беше като слугата ми Давид, който пазеше заповедите Ми и който Ме следваше с цялото си сърце, за да върши само това, което е право пред Мен;
9
а ти извърши повече зло от всички, които бяха преди теб, и отиде и си направи други богове и леяни идоли, за да Ме разгневиш, и Ме отхвърли зад гърба си;
10
затова ето, Аз ще докарам зло на Еровоамовия дом, и ще отсека от Еровоам всеки от мъжки пол, и роба, и свободния в Израил, и ще измета след Еровоамовия дом, както се измита тор, докато не остане нищо.
11
Който от Еровоамовия дом умре в града, ще го изядат кучетата, а който умре в полето, ще го изядат небесните птици, защото ГОСПОД изговори това!
12
А ти стани иди у дома си. Когато краката ти влязат в града, детето ще умре.
13
И целият Израил ще го оплаче и ще го погребе, защото само то от Еровоамовия дом ще се положи в гроб, понеже в него от Еровоамовия дом се намери нещо добро спрямо ГОСПОДА, Израилевия Бог.
14
И ГОСПОД ще си издигне цар над Израил, който ще изтреби дома на Еровоам в онзи ден. Но какво? Дори и сега!
15
Защото ГОСПОД ще порази Израил, както тръстика се клати във водата, и ще изкорени Израил от тази добра земя, която даде на бащите им, и ще ги разпръсне отвъд реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха ГОСПОДА.
16
И ще предаде Израил заради греховете на Еровоам, с които съгреши и с които въведе Израил в грях.
17
Тогава жената на Еровоам стана и си отиде, и дойде в Терса. И когато престъпи прага на къщата, момчето умря.
18
И целият Израил го погреба и го оплака според словото на ГОСПОДА, което Той говори чрез слугата Си, пророк Ахия.
19
А останалите дела на Еровоам, как воюва и как царува, ето, те са записани в Книгата на летописите на израилевите царе.
20
Времето, през което Еровоам царува, беше двадесет и две години. И той легна при бащите си, а вместо него се възцари синът му Надав.
21
А Ровоам, синът на Соломон, царуваше в Юда. Ровоам беше на четиридесет и една години, когато се възцари, и царува седемнадесет години в Ерусалим, града, който ГОСПОД беше избрал от всичките израилеви племена, за да постави там Името Си. Името на майка му беше Наама, амонката.
22
И Юда върши зло пред ГОСПОДА и те Го разгневиха до ревност с греховете си, с които съгрешиха, повече от всичко, което бяха извършили бащите им.
23
Защото и те си построиха високи места и свещени стълбове и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.
24
И в земята имаше и посветени блудници. Те постъпваха според всичките гнусотии на народите, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.
25
И в петата година на цар Ровоам египетският цар Сисак се изкачи срещу Ерусалим.
26
И той отнесе съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом и съкровищата на царската къща; взе всичко. Отнесе и всичките златни щитове, които Соломон беше направил.
27
А цар Ровоам направи вместо тях бронзови щитове и ги повери в ръката на началниците на телохранителите, които пазеха входа на царската къща.
28
И винаги, когато царят влизаше в ГОСПОДНИЯ дом, телохранителите ги носеха и после ги връщаха обратно в помещението на телохранителите.
29
А останалите дела на Ровоам и всичко, което той извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?
30
А между Ровоам и Еровоам имаше война през всичките им дни.
31
И Ровоам легна при бащите си и беше погребан при бащите си в Давидовия град. Името на майка му беше Наама, амонката. А вместо него се възцари синът му Авия.

3 Царе глава 15

1
В осемнадесетата година на цар Еровоам, сина на Нават, Авия се възцари над Юда.
2
Той царува три години в Ерусалим. Името на майка му беше Мааха, дъщерята на Авесалом.
3
И той ходи във всичките грехове на баща си, които той беше извършил преди него; и сърцето му не беше неразделено с ГОСПОДА, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.
4
Но заради Давид ГОСПОД, неговият Бог, му даде светилник в Ерусалим, като издигна сина му след него и утвърди Ерусалим;
5
защото Давид беше вършил това, което беше право пред ГОСПОДА, и не се беше отклонил от нищо, което Той му беше заповядал, през всичките дни на живота си, освен в случая с хетееца Урия.
6
И между Ровоам и Еровоам имаше война през всичките дни на живота му.
7
А останалите дела на Авия и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе? И между Авия и Еровоам имаше война.
8
И Авия легна при бащите си и го погребаха в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Аса.
9
В двадесетата година на израилевия цар Еровоам Аса се възцари над Юда.
10
И царува в Ерусалим четиридесет и една години. Името на майка му беше Мааха, дъщеря на Авесалом.
11
Аса върши това, което беше право пред ГОСПОДА, както баща му Давид.
12
Той премахна посветените блудници от земята и махна всичките идоли, които бяха направили бащите му.
13
И майка си Мааха, и нея отхвърли от положението на царица понеже беше направила идол на Ашера. Аса съсече нейния идол и го изгори при потока Кедрон.
14
Но високите места не се премахнаха; обаче сърцето на Аса беше неразделено с ГОСПОДА през всичките му дни.
15
И той донесе в ГОСПОДНИЯ дом вещите, посветени от баща му, и вещите, посветени от самия него — сребро и злато, и съдове.
16
А между Аса и израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни.
17
Израилевият цар Вааса се изкачи против Юда и построи Рама, за да не остави никого да излиза или да влиза при юдовия цар Аса.
18
Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, останало в съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом и в съкровищата на царската къща, и ги предаде в ръцете на слугите си. И цар Аса ги изпрати на арамейския цар Венадад, сина на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск, и каза:
19
Нека има договор между мен и теб, между моя баща и твоя баща. Ето, изпращам ти подарък от сребро и злато; иди и развали договора си с израилевия цар Вааса, за да се оттегли от мен!
20
И Венадад послуша цар Аса и изпрати военачалниците си срещу израилевите градове, и нападна Иион, Дан, Авел-Вет-Мааха и целия Хинерот заедно с цялата земя на Нефталим.
21
А когато Вааса чу това, спря да строи Рама и остана в Терса.
22
Тогава цар Аса свика целия Юда, без никакво изключение, и отнесоха камъните и дървения материал на Рама, с който Вааса беше градил. И с тях цар Аса построи Гава Вениаминова и Масфа.
23
А всички останали дела на Аса и цялото му юначество, и всичко, което извърши, и градовете, които построи, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе? Но във времето на старостта си той се разболя в краката.
24
И Аса легна при бащите си и беше погребан при бащите си в града на баща си Давид. А вместо него се възцари синът му Йосафат.
25
А във втората година на юдовия цар Аса над Израил се възцари Надав, синът на Еровоам, и царува над Израил две години.
26
И той върши зло пред ГОСПОДА и ходи в пътя на баща си и в греха му, с който той въведе Израил в грях.
27
И Вааса, синът на Ахия, от исахаровия дом, направи заговор против него. И Вааса го уби при Гиветон, който принадлежеше на филистимците, докато Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон.
28
Вааса го уби в третата година на юдовия цар Аса и се възцари вместо него.
29
И щом се възцари, той изби целия Еровоамов дом. Не остави на Еровоам нищо, което дишаше, докато не го изтреби, според словото на ГОСПОДА, което Той говори чрез слугата Си Ахия, силонеца,
30
заради греховете на Еровоам, с които той съгреши и с които въведе Израил в грях, заради гнева, с който разгневи ГОСПОДА, Израилевия Бог.
31
А останалите дела на Надав и всичко, което той извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на израилевите царе?
32
И между Аса и израилевия цар Вааса имаше война през всичките им дни.
33
В третата година на юдовия цар Аса Вааса, синът на Ахия, се възцари в Терса над целия Израил и царува двадесет и четири години.
34
Той върши зло пред ГОСПОДА и ходи в пътя на Еровоам и в греха му, с който той въведе Израил в грях.

Филипяни глава 1

1
Павел и Тимотей, слуги на Иисус Христос, до всичките светии в Христос Иисус, които са във Филипи, заедно с надзорниците и служителите:
2
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.
3
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,
4
винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
5
за вашето участие в делото на благовестието от първия ден досега,
6
като съм уверен точно в това, че Онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши докрай до Деня на Иисус Христос.
7
И за мен е добре да мисля това за всички вас, понеже ви имам в сърцето си, тъй като вие всички участвате заедно с мен в благодатта – както в оковите ми, така и в защитата и утвърждаването на благовестието.
8
Защото Бог ми е свидетел как копнея за всички вас със сърдечната любов на Иисус Христос.
9
И за това се моля: любовта ви да изобилства все повече и повече с познаване и всякакво разбиране,
10
за да разпознавате най-доброто и да бъдете искрени и без препънка за Деня на Христос,
11
изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.
12
А желая да знаете, братя, че това, което се случи с мен, спомогна още повече за успеха на благовестието,
13
така че моите окови за Христос станаха известни на цялата претория и на всички други;
14
и повечето от братята, доверявайки се на Господа благодарение на моите окови, станаха много по-смели да говорят Божието слово без страх.
15
Някои наистина проповядват Христос дори от завист и от желание за препирни, а някои и от добра воля.
16
Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието,
17
но другите възвестяват Христос от партизанщина, неискрено, като мислят да прибавят тъга на моите окови.
18
Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин – било престорено, или истинно – се проповядва Христос; и затова аз се радвам, и ще се радвам.
19
Защото зная, че това ще послужи за моето спасение чрез вашата молитва и чрез подкрепата на Духа на Иисус Христос
20
според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, а както винаги, така и сега, с пълно дръзновение ще бъде възвеличен Христос в тялото ми – било чрез живот или чрез смърт.
21
Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка.
22
Но ако живея в плътта, това означава плод от моя труд. И не зная какво да избера,
23
защото съм притиснат между двете; понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което е много по-добре,
24
но да остана в плътта е по-нужно за вас.
25
И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще продължа с всички вас за вашето напредване и радост във вярата,
26
така че вашата похвала в Иисус Христос да бъде още по-изобилна чрез мен, когато дойда пак при вас.
27
Само се дръжте достойно за Христовото благовестие, така че – независимо дали идвам да ви видя, или отсъствам от вас – да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и че се борите единодушно за вярата на благовестието,
28
и че в нищо не се плашите от противниците; което за тях е доказателство за тяхната гибел, а за вас – за спасение, и то от Бога.
29
Защото на вас ви е дадено относно Христос не само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него,
30
като имате същата борба, която сте видели в мен и сега чувате за мен.

Филипяни глава 2

1
И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,
2
направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.
3
Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.
4
Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.
5
Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;
6
който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,
7
а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,
8
и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
9
Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;
10
така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества
11
и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.
12
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,
13
защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.
14
Вършете всичко без ропот и без съмнение,
15
за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
16
като държите словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос – че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.
17
Но макар и да се принасям като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и се радвам заедно с всички вас.
18
Подобно и вие се радвайте, и се радвайте заедно с мен.
19
А надявам се на Господ Иисус да ви изпратя скоро Тимотей, така че и аз да се утеша, като узная вашето състояние.
20
Защото нямам никой друг единомислен, който да се погрижи искрено за вас.
21
Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е на Иисус Христос.
22
А вие знаете неговата изпитана вярност – че той е служил заедно с мен на благовестието така, както дете – на баща си.
23
Затова се надявам да го изпратя веднага, щом разбера какво ще стане с мен.
24
Но съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.
25
Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в моите нужди,
26
понеже копнееше за всички вас и беше обезпокоен, защото бяхте чули, че бил болен.
27
И наистина, той боледува почти до смърт, но Бог се смили над него; и не само над него, но и над мен, за да нямам скръб върху скръб.
28
Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате, а и аз да бъда по-малко тъжен.
29
И така, приемете го в Господа с пълна радост и имайте почит към такива братя,
30
понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да запълни недостига на вашето служение за мен.