Амос 3:7
НАИСТИНА ГОСПОД ЙЕХОВА. Всичките страшни злини щяха да дойдат върху Йезраел, но не без предварително предупреждение от Господа към народа, изказано чрез пророците /Йоан 13:19; 14:29/. Божията милост е показана чрез факта, че Той няма да нанесе Своите присъди към хора, преди да ги е предупредил чрез Своите пророци. Той предсказва злото, което ще дойде, с надеждата, че няма да бъде принуден да го извърши. Преди да нанесе язвите на Египет, Бог предупреди фараона чрез Мойсей. Преди римляните да разрушат Ерусалим, Исус предсказа неговото разрушаване. Така е и днес, преди да бъде унищожен света при Второто идване на Исус, Бог изобилно ни поучава чрез пророчествата от Словото Си / Е.Уайт, Великата борба, стр.594-595, англ./. Независимо от факта, че Израел заповяда на пророците: „Не пророкувайте” /Амос 2:12/, Бог прогласи, че Той ще продължи да разкрива волята Си на Своите избрани вестители. СЛУГИТЕ СИ. Високата чест, подарена на пророците е показана чрез факта, че те не са само „Негови служители”, но и Негови уверители, предаващи намеренията Му.