Амос 3:11
НЕПРИЯТЕЛЯТ. Вероятно се отнася за асирийския цар Салманасар, който няколко пъти е воювал против Израел и е обсадил Самария /4Царе 17:3-6; 18:9-12/ или за неговия наследник Саргон, който е претендирал, че е превзел града с неговите жители /виж АБК, том II, стр.62,65, англ./.