Амос 2:14
БЪРЗИНАТА. Буквално „убежището си”. Бързоходците няма да намерят „убежище”, където да избягат, за да се запазят /Пс.142:5/. СИЛАТА СИ. Няма никакви оръжия, които могат успешно да се използват против Бог; няма сила, която може да се сравни с неговата сила /Йов 40:9; Исая 45:9/.