Амос 2:12
С ВИНО. Вместо да извличат полза от святия живот на тези мъже, отстъпилият Израел се стремеше да направи назореите да нарушават оброците си. НЕ ПРОРОКУВАЙТЕ. Вместо да приемат свидетелството на пророците, Израел отхвърляше тези Боговдъхновени вести и често се отнасяше зле с тези, които бяха изпратени да предадат Божието Слово на народа /Eрем.20:9; 1Кор.9:16/. Неблагодарни и непокорни, народът на Израел не можеха да понасят онези, които бяха живо изобличение на техните собствени зли пътища /3Царе 13:4; 19:1-2; 4Царе 6:31; Исая 30:9-10; Мат.23:37/. Онези, които не са търпели варното проповядване, ще отговарят за това, а онези, които са потъпквали това – още повече. Когато хората затварят ушите си за Божието Слово, те са твърде близо да затворят пътя, чрез който Божият Дух има достъп до душите им.