Back to Top
Кликни, за да се абонираш

1 Петрово глава 1

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Петър, апостол на Иисус Христос, до пришълците, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
2
избрани по предузнанието на Бог Отец чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Иисус Христос: Благодат и мир да ви се умножи!
3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,
4
за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
5
които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,
6
в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения,
7
така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,
8
когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,
9
като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.
10
За това спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за вас,
11
като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.
12
И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата, в което и ангели желаят да надникнат.
13
Затова, препашете се през слабините на вашите мисли, бъдете трезви и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде при явяването на Иисус Христос.
14
Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,
15
а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,
16
защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм свят.“
17
И ако призовавате като Отец Този, който без пристрастие съди според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване,
18
като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,
19
а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно.
20
Той наистина е бил предузнат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас,
21
които чрез Него вярвате в Бога, който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.
22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
23
тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).
24
Защото: „Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,
25
но словото Божие трае до века.“ И това е словото, което ви е благовестено.