Back to Top
Кликни, за да се абонираш

Евреи глава 1

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците,
2
в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,
3
който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините
4
и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното.
5
Защото, на кого от ангелите Бог е казал някога: ?Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: ?Аз ще Му бъда Отец и Той ще Ми бъде Син“?
6
И когато отново въвежда Първородния във вселената, казва: ?Да Му се поклонят всички Божии ангели.“
7
И за ангелите казва: ?Който прави ангелите Си ветрове и служителите Си – огнен пламък.“
8
А за Сина казва: ?Твоят престол, Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
9
Възлюбил си правда и си намразил беззаконие; затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя.“
10
И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.
11
Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да! Те всички ще овехтеят като дреха
12
и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени; но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат.“
13
А на кого от ангелите е казал някога: ?Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти под краката Ти“?
14
Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват заради онези, които ще наследят спасение?