Back to Top
Кликни, за да се абонираш

Изход глава 1

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
И ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде с челядта си:
2
Рувим, Симеон, Леви и Юда,
3
Исахар, Завулон и Вениамин,
4
Дан и Нефталим, Гад и Асир.
5
Всичките души, които излязоха от семенниците на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф беше вече в Египет.
6
И Йосиф умря, и всичките му братя, и цялото онова поколение.
7
А синовете на Израил бяха плодовити и се умножиха, увеличиха се и твърде много се засилиха, и земята се напълни с тях.
8
Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.
9
И той каза на народа си: Ето, народът на израилевите синове е по-многоброен и по-силен от нас.
10
Елате, да действаме разсъдливо срещу тях, за да не се умножават, да не би в случай на война да се съединят и те с враговете ни, да воюват против нас и да си отидат от земята.
11
Затова поставиха над тях надзиратели, които да ги потискат с тежък труд; и те съградиха на фараона градове за житници -- Питом и Рамесий.
12
Но колкото повече ги потискаха, толкова повече те се умножаваха и се разширяваха, така че египтяните се страхуваха от израилевите синове.
13
Затова египтяните жестоко караха израилевите синове да работят,
14
вгорчаваха живота им с тежък труд, да правят кал и кирпичи и да вършат всякаква полска работа; всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.
15
И египетският цар говори на еврейските акушерки, от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа, и им каза:
16
Когато акуширате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, го убивайте, а ако родят дъщеря, тогава нека живее.
17
Но акушерките се бояха от Бога и не правеха каквото им беше казал египетският цар, а оставяха живи момченцата.
18
Тогава египетският цар повика акушерките и им каза: Защо направихте това и оставяте живи момченцата?
19
А акушерките казаха на фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са здрави и раждат преди акушерките да дойдат при тях.
20
Затова Бог правеше добро на акушерките. А народът се умножаваше и твърде много се засилваше.
21
И понеже акушерките се бояха от Бога, Той им направи домове.
22
Тогава фараонът поръча на целия си народ, като каза: Всеки син, който се роди на евреите, го хвърляйте в реката, а всяка дъщеря оставяйте жива!