Back to Top
Кликни, за да се абонираш

Битие глава 1

Версия на Библия
Книга
Глава
Коментар
1
В начало Бог създаде небесата и земята.
2
А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.
3
И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.
4
И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5
И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.
6
И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!
7
И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.
8
И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.
9
И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.
10
И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.
11
И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.
12
Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.
13
И стана вечер, и стана утро: ден трети.
14
И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години;
15
и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.
16
И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.
17
И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,
18
да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.
19
И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.
20
И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!
21
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.
22
И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!
23
И стана вечер, и стана утро: ден пети.
24
И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.
25
Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.
26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.
27
И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.
28
И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
29
И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.
30
А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.
31
И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.