Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 16:9
Затова сърцето ми се радва и душата ми ликува, и плътта ми също ще почива в увереност,
Псалми 30:12
за да Те възпява душата ми и да не млъква. ГОСПОДИ, мой Боже, вечно ще Те славя!
Псалми 35:28
И езикът ми ще шепне за Твоята правда и за Твоята хвала всеки ден.
Псалми 51:14
Избави ме от вината за кръвта, о, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми с радост ще пее за Твоята правда.
Псалми 57:8
Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!
Псалми 62:4
Съветват се само да го съборят от висотата му; наслаждават се на лъжата; с устата си благославят, а вътрешно кълнат. (Села.)
Псалми 71:24
И езикът ми ще говори за Твоята правда цял ден, защото се посрамиха, защото се унижиха онези, които търсят злото ми.
Псалми 108:1
(По слав. 107) Песен. Псалм на Давид. Непоколебимо е сърцето ми, Боже; ще пея, ще пея псалми, и със славата си!
Деяния 2:26
Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;
1 Летописи 29:10
И Давид прослави ГОСПОДА пред цялото събрание и Давид каза: Благословен си, ГОСПОДИ, Боже на нашия баща Израил, от века и до века!
1 Летописи 29:20
И Давид каза на цялото събрание: Прославете сега ГОСПОДА, своя Бог! И цялото събрание прослави ГОСПОДА, Бога на бащите си, и се наведоха и се поклониха на ГОСПОДА и на царя.
Псалми 34:1
(По слав. 33) Псалм на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги в устата ми.
Псалми 63:4
Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.
Псалми 145:1
(По слав. 144) Хваление на Давид. Ще Те възвишавам, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето Име за вечни векове!
Псалми 145:21
Устата ми ще изговаря хвалението на ГОСПОДА и всяко създание ще благославя Неговото свято Име за вечни времена!
Исая 29:13
И Господ каза: Понеже този народ се приближава към Мен с устата си и с устните си Ме почита, но е отдалечил сърцето си от Мен и страхът им от Мен е според научена човешка заповед,
Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,
Съдии 9:27
И излязоха на полето и обраха лозята си, и стъпкаха гроздето, и си устроиха празник; и отидоха в дома на бога си и ядоха, и пиха, и проклеха Авимелех.
2 Царе 16:5
А когато цар Давид дойде във Ваурим, ето, оттам излезе един човек от рода на Сауловия дом на име Семей, син на Гира. Той излезе, като постоянно кълнеше,
2 Царе 19:21
Но Ависей, синът на Саруя, отговори и каза: Не трябва ли да бъде убит Семей, понеже прокле ГОСПОДНИЯ помазаник?
Псалми 10:7
Устата му е пълна с проклятие и измама, и потисничество, под езика му е съсипия и суета.
Псалми 59:12
Заради греха на устата си и думите на устните си нека се уловят в гордостта си, и заради клетвата и лъжата, които говорят!
Псалми 109:17
Той обичаше проклинането — нека го постигне; и не се наслаждаваше на благославянето — нека се отдалечи от него!
Псалми 109:18
Той облече проклятието като своя дреха, затова нека влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му!
Еклесиаст 7:22
защото сърцето ти знае също, че и ти много пъти си проклинал други.
Матей 5:44
Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,
Матей 26:74
Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам Човека. И начаса петелът пропя.
Римляни 3:14
?Техните уста са пълни с проклятие и горчивина.“
Битие 1:26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.
Битие 1:27
И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.
Битие 5:1
Това е книгата на родословието на Адам. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;
Битие 9:6
Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Божия образ направи Бог човека.
1 Коринтяни 11:7
Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа.