Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 3:6
И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.
Псалми 55:21
Устата му са по-гладки от масло, но в сърцето му има война; думите му са по-меки от маслинено масло, но са голи мечове.
Псалми 57:4
Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.
Псалми 59:7
Ето, те бълват зло от устата си, мечове има в устните им, защото казват: Кой чува?
Псалми 64:3
които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —
Псалми 64:4
за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.
Второзаконие 32:33
Виното им е драконова отрова и смъртоносна змийска отрова.
Псалми 58:4
Отровата им е като змийска отрова, те са като глухата кобра, която запушва ухото си,
Псалми 140:3
Изострят езика си като змия; под устните им има аспидова отрова. (Села.)
Еклесиаст 10:11
Ако змията ухапе, преди да бъде омаяна, няма полза за омайвача.
Римляни 3:13
?Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят.“ ?Аспидова отрова има под устните им.“
Откровение 12:9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.