Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Съдии 12:4-6
6
И ако той кажеше: Не съм! — те му казваха: Кажи тогава шиболет. Но той казваше сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха и го убиваха при бродовете на Йордан. Така по онова време паднаха четиридесет и две хиляди души от Ефрем.
5
И галаадците плениха бродовете на Йордан срещу Ефрем. И когато някой от ефремските бежанци кажеше: Оставете ме да премина! — тогава галаадските мъже му казваха: Ти ефремец ли си?
4
И Ефтай събра всичките галаадски мъже и се би срещу Ефрем и галаадските мъже разбиха Ефрем, защото те казаха: Бежанци от Ефрем сте вие, галаадци, живеещи сред Ефрем и сред Манасия!
2 Царе 19:43
А израилевите мъже отговориха на юдовите мъже и казаха: Аз имам десет части в царя и имам по-голямо право над Давид от теб. Защо ме презря? Не беше ли моята дума първа да се върне обратно царят ми? Но думите на юдовите мъже бяха по-остри от думите на израилевите мъже.
2 Царе 20:1
А там се случи един зъл човек на име Савей, син на Вихрий, вениаминец. И той наду тръбата и каза: Ние нямаме дял в Давид, нито имаме наследство в Есеевия син! Всеки в шатрите си, Израилю!
2 Летописи 10:13-16
16
И когато целият Израил видя, че царят не ги послуша, народът отговори на царя и каза: Какъв дял имаме ние в Давид? Нямаме наследство в Есеевия син! Всеки по шатрите си, Израилю! Погрижи се сега за дома си, Давиде! И целият Израил си отиде по шатрите си.
15
Така царят не послуша народа; защото това беше обрат от Бога, за да изпълни ГОСПОД словото Си, което беше говорил чрез силонеца Ахия на Еровоам, сина на Нават.
14
а им говори според съвета на младежите и каза: Баща ми направи тежък ярема ви, а аз ще прибавя към него. Баща ми ви наказваше с камшици, а аз ще ви наказвам със скорпиони.
13
И царят им отговори остро. И цар Ровоам отхвърли съвета на старейшините,
2 Летописи 13:17
И Авия и народът му им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди избрани мъже.
Псалми 64:3
които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —
Псалми 140:3
Изострят езика си като змия; под устните им има аспидова отрова. (Села.)
Притчи 15:1
Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв.
Притчи 16:27
Лошият човек копае зло и на устните му има сякаш изгарящ огън.
Притчи 26:20
Където няма дърва, огънят изгасва и където няма клюкар, раздорът престава.
Притчи 26:21
Както въглища за жар и дърва за огън, така е и свадлив човек да разпалва свада.
Исая 30:27
Ето, Името на ГОСПОДА идва отдалеч; гневът Му гори и гъстият Му дим се издига; устните Му са пълни с ярост и езикът Му е като огън пояждащ,
Яков 2:7
Нали те хулят почтеното име, с което вие се наричате?
Битие 3:4-6
6
И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, и той също яде.
4
А змията каза на жената: Никак няма да умрете!
5
Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото.
Левит 24:11
И синът на израилтянката похули Името на ГОСПОДА и Го прокле. И го доведоха при Мойсей. А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврий, от дановото племе.
Числа 25:2
защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.
Числа 31:16
Ето, те по съвета на Валаам станаха причина израилевите синове да изменят на ГОСПОДА чрез Фегор, така че язвата дойде върху ГОСПОДНОТО общество!
Второзаконие 13:6
Ако брат ти, синът на майка ти или синът ти, или дъщеря ти, или жената на пазвата ти, или приятелят ти, който е като душата ти, те подмами тайно и каже: Да идем и да служим на други богове! — които нито ти, нито бащите ти са знаели,
Съдии 16:15-20
20
И тя каза: Филистимците върху теб, Самсоне! И той се събуди от съня си и си каза: Ще изляза както другите пъти и ще се отърся. Но той не знаеше, че ГОСПОД се беше оттеглил от него.
19
И тя го приспа на коленете си и повика един човек, който обръсна седемте плитки на главата му. Така тя започна да го покорява и силата му го напусна.
18
И когато Далила видя, че той й откри цялото си сърце, тя изпрати да повикат филистимските първенци и каза: Елате този път, защото той ми откри цялото си сърце. И филистимските първенци дойдоха при нея и донесоха парите в ръцете си.
17
той й откри цялото си сърце и й каза: Никога бръснач не е минавал върху главата ми, защото аз съм назирей на Бога още от утробата на майка си. Ако ме обръснат, тогава силата ми ще ме напусне и ще стана слаб, и ще бъда като всеки друг човек.
16
И понеже тя му досаждаше с думите си всеки ден и го измъчваше, така че душата му се притесни до смърт,
15
Тогава тя му каза: Как можеш да казваш: Обичам те! — като сърцето ти не е с мен? Ето, три пъти ме измами и не ми каза къде се крие голямата ти сила.
1 Царе 22:9-17
17
Тогава царят каза на телохранителите, които стояха около него: Обърнете се и убийте ГОСПОДНИТЕ свещеници, защото и тяхната ръка е с Давид, и защото са знаели, че той е бягал и не са ми съобщили! Но слугите на царя не желаеха да вдигнат ръка, за да нападнат ГОСПОДНИТЕ свещеници.
16
Но царят каза: Непременно ще умреш, Ахимелех, ти и целият ти бащин дом!
15
Сега ли съм започнал да се допитвам до Бога за него? Далеч от мен това! Нека царят не приписва нищо на слугата си, нито на никого от бащиния ми дом, защото слугата ти не знаеше нищо за всичко това — нито малко, нито много!
14
А Ахимелех отговори на царя и каза: А кой между всичките ти слуги е като Давид — верен, и зет на царя, който има достъп до теб и е почитан в дома ти?
13
Тогава Саул му каза: Защо сте се наговорили против мен, ти и Есеевият син, че си му дал хляб и меч и си се допитал до Бога за него, за да се надигне срещу мен да постави засада, както е днес?
12
И Саул каза: Слушай сега, сине на Ахитов! А той отговори: Ето ме, господарю мой.
11
Тогава царят изпрати да повикат свещеника Ахимелех, сина на Ахитов и целия му бащин дом — свещениците, които бяха в Ноб. И те всички дойдоха при царя.
10
И той се допита до ГОСПОДА за него и му даде храна, даде му и меча на филистимеца Голиат.
9
Тогава едомецът Доик, който беше поставен над слугите на Саул, отговори и каза: Видях Есеевия син да идва в Ноб при Ахимелех, сина на Ахитов.
2 Царе 13:26-29
29
И слугите на Авесалом направиха на Амнон, както беше заповядал Авесалом. Тогава всичките царски синове станаха и всеки възседна мулето си и побягна.
28
А Авесалом заповяда на момчетата си и каза: Гледайте сега, когато сърцето на Амнон се развесели от виното и когато аз ви кажа: Ударете Амнон! — тогава го убийте. Не се страхувайте; не съм ли аз, който ви заповядвам? Бъдете силни и храбри!
27
Но Авесалом настоя и той позволи да отидат с него Амнон и всичките царски синове.
26
Тогава Авесалом каза: Щом не искаш, моля те, нека дойде с нас брат ми Амнон. И царят му каза: Защо да идва с теб?
2 Царе 15:2-6
6
По този начин постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който идваше при царя за съд. Така Авесалом крадеше сърцата на израилевите мъже.
5
И когато някой се приближаваше да му се поклони, той простираше ръката си и го хващаше, и го целуваше.
4
И Авесалом казваше: О, да бях поставен аз за съдия на страната, да идва при мен всеки, който има дело или съд, и аз щях да му отдавам правото!
3
Тогава Авесалом му казваше: Ето, делото ти е добро и право, но от страна на царя нямаш никого, който да те изслуша.
2
И Авесалом ставаше рано и заставаше отстрани на пътя за портата. И всеки, който имаше дело, за което идваше при царя за съд, Авесалом го извикваше и казваше: Ти от кой град си? А той казваше: Слугата ти е от едно от израилевите племена.
2 Царе 16:20-23
23
А съветът на Ахитофел, който той даваше в онези дни, беше като че ли се допитваха до слово от Бога; така беше всеки съвет на Ахитофел както за Давид, така и за Авесалом.
22
И разпънаха шатра за Авесалом на покрива и Авесалом влезе при наложниците на баща си пред очите на целия Израил.
21
И Ахитофел каза на Авесалом: Влез при наложниците на баща си, които е оставил да пазят къщата. Тогава целият Израил ще чуе, че си станал омразен на баща си, и ръцете на всички, които са с теб, ще се укрепят.
20
Тогава Авесалом каза на Ахитофел: Дайте съвет какво да правим.
2 Царе 17:1
И Ахитофел каза на Авесалом: Моля те, нека да избера дванадесет хиляди мъже и да стана и да преследвам Давид тази нощ.
2 Царе 17:2
Ще връхлетя върху него, докато е уморен и ръцете му са отслабнали, и ще го ужася; и целият народ, който е с него, ще побегне и ще убия само царя.
3 Царе 21:5-15
15
И когато Езавел чу, че Навутей е бил убит с камъни и е умрял, Езавел каза на Ахав: Стани, присвои си лозето на езраелеца Навутей, което той отказа да ти даде за пари; защото Навутей вече не е жив, а умря.
14
И изпратиха до Езавел и казаха: Навутей беше убит с камъни и умря.
13
И влязоха двама мъже, лоши хора, и седнаха пред него; и лошите хора свидетелстваха против него, против Навутей, пред народа и казаха: Навутей похули Бога и царя. И го изведоха извън града и го убиха с камъни и той умря.
12
Прогласиха пост и поставиха Навутей отпред пред народа.
11
И мъжете от града му, старейшините и благородните, които живееха в града му, направиха както Езавел им беше изпратила заповед, както беше написано в писмата, които им беше изпратила.
10
И поставете пред него двама мъже, лоши хора, да свидетелстват против него и да кажат: Ти похули Бога и царя. После го изведете навън и го убийте с камъни да умре.
9
А в писмата писа и каза: Провъзгласете пост и поставете Навутей отпред пред народа.
8
И тя написа писма от името на Ахав и ги запечата с печата му, и изпрати писмата до старейшините и до благородните, които бяха в града му, които живееха с Навутей.
7
Тогава жена му Езавел му каза: Ти ли царуваш сега над Израил? Стани, яж хляб и нека е весело сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на езраелеца Навутей!
6
А той й каза: Защото говорих с езраелеца Навутей и му казах: Дай ми лозето си за пари или, ако искаш, ще ти дам друго лозе вместо него. Но той каза: Няма да ти дам лозето си.
5
А жена му Езавел дойде при него и му каза: Защо е толкова мрачен духът ти и не ядеш хляб?
Притчи 1:10-14
14
хвърли жребия си сред нас, една кесия ще имаме всички!
11
Ако кажат: Ела с нас, нека направим засада за кръв, нека причакаме без причина невинния,
12
нека ги погълнем живи като Шеол и цели, като онези, които слизат в рова;
13
ще намерим всякакви скъпоценни притежания, ще напълним къщите си с плячка;
10
Сине мой, ако грешниците те примамват, не се съгласявай.
Притчи 6:19
лъжесвидетел, който говори лъжа, и такъв, който сее раздори между братя.
Притчи 7:5
за да те пази от чужда жена, от чужденката, която ласкае с думите си.
Притчи 7:21-23
23
докато стрела прониже дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това ще й струва живота.
22
Той веднага тръгна след нея, както вол отива на клане, както безумен в окови за наказание,
21
С многото си увещания тя го подмами, с ласкателните си устни го отвлече.
Еремия 20:10
Защото чух клеветата на мнозина, ужас отвред: Обвинете, и ние ще го обвиним! Всички, с които бях в мир, дебнат да се спъна: Може би ще се подмами и ще му надвием, и ще му отмъстим.
Еремия 28:16
Затова, така казва ГОСПОД: Ето, Аз те отхвърлям от лицето на земята! Тази година ти ще умреш, защото си говорил бунт против ГОСПОДА.
Матей 12:24
А когато фарисеите чуха това, казаха: Този не изгонва демоните иначе, освен чрез началника на демоните, Веелзевул.
Матей 12:32-36
32
И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости, но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия.
33
Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава дървото.
34
Рожби на усойница! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
35
Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
36
И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.
Матей 15:11-20
11
Не това, което влиза в устата, осквернява човека; а това, което излиза от устата, то осквернява човека.
12
Тогава учениците се приближиха и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха това слово?
13
А Той в отговор каза: Всяко растение, което не е насадил Моят небесен Отец, ще се изкорени.
14
Оставете ги, те са слепи водачи на слепци; а ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата.
15
Петър в отговор Му каза: Обясни ни тази притча!
16
А Той каза: И вие ли още не проумявате?
17
Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхожда навън?
18
А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.
19
Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
20
Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с неизмити ръце, това не го осквернява.
Марк 7:15
Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
Марк 7:20-22
20
Каза още: Това, което излиза от човека, то осквернява човека.
21
Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства,
22
прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство.
Марк 14:55-57
55
А главните свещеници и целият Синедрион търсеха свидетелство против Иисус, за да Го убият, но не намериха.
56
Защото мнозина лъжесвидетелстваха против Него, но свидетелствата им не си съвпадаха.
57
После някои станаха и лъжесвидетелстваха против Него, като казаха:
Деяния 6:13
И поставиха лъжесвидетели, които казаха: Този човек непрестанно говори думи против това свято място и закона;
Деяния 20:30
също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвличат учениците след себе си.
Римляни 3:13
?Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят.“ ?Аспидова отрова има под устните им.“
Римляни 3:14
?Техните уста са пълни с проклятие и горчивина.“
Римляни 16:17
И аз ви умолявам, братя, да внимавате на тези, които причиняват разцепления и препънки противно на учението, което сте научили, и се отвръщайте от тях.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
Ефесяни 5:3
А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,
Ефесяни 5:4
нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарете.
Колосяни 3:8
Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата.
Колосяни 3:9
Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му
2 Солунци 2:10-12
10
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
12
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
Тит 1:11
чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.
2 Петрово 2:1
Но е имало също и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел.
2 Петрово 2:2
И мнозина ще последват техните безчинства и заради тях пътят на истината ще се похули.
2 Петрово 3:3
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:
3 Йоаново 1:10
Затова, ако дойда, ще напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не само че сам не приема братята, а възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.
Юда 1:8-10
8
При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
9
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола спореше за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!
10
Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което естествено, както диви животни разбират, в това погубват себе си.
Юда 1:15-18
15
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
17
Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Иисус Христос, защото те ви казваха,
18
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.
Откровение 2:14
Но имам малко против теб, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави примка пред израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват.
Откровение 2:15
Така също и ти имаш някои, които държат учението на николаитите, което мразя.
Откровение 13:1-5
1
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше седем глави и десет рога; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена.
2
И звярът, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.
3
И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя се удивляваше след звяра;
4
и се поклониха на змея, защото даде власт на звяра; и се поклониха и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?
5
И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.
Откровение 13:14-5
Откровение 18:23
и светлина на светило няма да свети вече в теб, и глас на младоженец и на невяста няма да се чува вече в теб, защото твоите търговци бяха големците на земята, защото чрез твоите чародейства бяха измамени всичките народи.
Откровение 19:20
И звярът беше хванат и с него и лъжепророкът, който беше вършил пред него знамения, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра.
Лука 16:24
И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в този пламък.
Деяния 5:3
А Петър каза: Анание, защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжеш Светия Дух и да задържиш от стойността на нивата?
2 Коринтяни 11:13-15
13
Защото такива хора са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли.
14
И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината.
15
Така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.
2 Солунци 2:9
този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
Откровение 12:9
И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.