Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Изход 5:2
Но фараонът каза: Кой е ГОСПОД, че да послушам гласа Му и да пусна Израил? Не познавам ГОСПОД и няма да пусна Израил.
Изход 15:9
Врагът рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя плячката; алчността ми ще се насити от тях; ще изтръгна меча си, ръката ми ще ги погуби.
4 Царе 19:22-24
24
Изкопах и пих чужди води и със стъпалото на краката си ще пресуша всичките египетски канали.
23
Господа си обидил ти чрез пратениците си, като си казал: С множеството на колесниците си се изкачих на височината на планините, чак до краищата на Ливан, и ще изсека високите му кедри, избраните му елхи, и ще вляза в най-далечното му обиталище, в най-гъстата му гора.
22
Кого си обидил и похулил ти? И срещу кого си издигнал гласа си и си надигнал очите си? Срещу Светия Израилев.
Йов 21:14
И въпреки това казват на Бога: Махни се от нас, защото не желаем познанието на пътищата Ти!
Йов 21:15
Какво е Всемогъщият, че да Му служим? И какво ни ползва да Го призоваваме?
Йов 22:17
Те казаха на Бога: Махни се от нас! И какво ще им направи Всемогъщият?
Псалми 10:3
Защото безбожният се хвали с желанието на душата си — алчният се благославя и презира ГОСПОДА.
Псалми 12:2-4
4
всички които са казали: Ще надвием с езика си, устните ни са с нас — кой е господар над нас?
3
ГОСПОД да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно,
2
Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.
Псалми 17:10
Те затварят своето затлъстяло сърце, устата им говори с гордост.
Псалми 52:1
(По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.
Псалми 52:2
Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.
Псалми 73:8
Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво.
Псалми 73:9
Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята.
Притчи 12:18
Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите е изцеление.
Притчи 15:2
Езикът на мъдрите украсява знание, а устата на безумните изригват глупост.
Притчи 18:21
Смърт и живот има в силата на езика и които го обичат, ще ядат плодовете му.
Еремия 9:3-8
8
Езикът им е убийствена стрела, говори коварно. С устата си човек говори мир на ближния си, а в сърцето си му поставя засада.
7
Затова, така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, ще ги претопя и ще ги изпитам, защото как да постъпя заради дъщерята на народа Си?
6
Жилището ти е сред коварство; в коварство отказват да Ме познаят, заявява ГОСПОД.
5
И всеки мами ближния си и не говорят истина; научиха езика си да говори лъжа, до изтощение вършат беззаконие.
4
Пазете се всеки от ближния си и не се доверявайте на никой брат, защото всеки брат ще поставя препънки и всеки ближен ще разпространява клевети.
3
Запъват като лъка си езика си с лъжа, не в истина се укрепват на земята; напредват от зло към зло, а Мен не познават, заявява ГОСПОД.
Еремия 18:18
Тогава казаха: Елате, нека скроим замисли против Еремия, защото няма да се изгуби закон от свещеник и съвет от мъдър, и слово от пророк. Елате, нека го поразим с език и нека не внимаваме на нито на една от думите му!
Езекил 28:2
Сине човешки, кажи на княза на Тир: Така казва Господ БОГ: Понеже сърцето ти се надигна и ти каза: Аз съм бог! Седя на божието седалище сред моретата. А ти си човек, а не бог, но правиш сърцето си като божие сърце.
Езекил 29:3
Говори и кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, фараоне, царю на Египет, ти голямо чудовище, което лежиш сред реките си, което казваш: Реката ми е моя, аз я направих за себе си!
Данаил 3:15
Сега, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на лирата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре! Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ — и кой е онзи бог, който ще ви отърве от ръцете ми?
Данаил 4:30
царят проговори и каза: Не е ли велик този Вавилон, който аз съградих за седалище на царството с мощната си сила и за славата на великолепието си!
2 Петрово 2:18
Защото, като говорят с надуто празнословие, те подмамват чрез плътски страсти и безнравственост онези, които едвам са избягали от живеещите в заблуда.
Юда 1:16
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
Откровение 13:5
И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.
Откровение 13:6
И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето.