Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 107:25-27
27
Люлеят се и се клатушкат като пиян и цялата им мъдрост им изневерява.
26
Издигат се до небесата, слизат в бездните, душата им се топи в бедствието.
25
Той заповядва и вдига бурния вятър, който повдига вълните му.
Йон 1:4
А ГОСПОД надигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето, и изглеждаше, че корабът ще се разбие.
Матей 8:24
И ето, в езерото се надигна голяма буря, дотолкова, че вълните покриваха кораба; а Той спеше.
Деяния 27:14-38
14
Но малко след това се спусна бурен вятър, наречен Евраквилон,
15
и когато корабът беше повлечен и не можеше да устои на вятъра, ние се предадохме и се оставихме да ни носи.
16
И като минахме на зЁвет под едно островче, наречено Клавдий, с мъка успяхме да овладеем спасителната лодка;
17
и когато я извадиха, започнаха да използват средства, при което препасваха кораба отдолу, и тъй като се бояха да не заседнат в пясъците на Сиртис, свалиха платната и се носеха така.
18
И понеже бяхме в голяма беда от бурята, на следващия ден започнаха да изхвърлят товара.
19
А на третия ден сами, със собствените си ръце, изхвърлиха корабните принадлежности.
20
И понеже от много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди и силната буря напираше, накрая изчезна всяка надежда да бъдем спасени.
21
А след дълго неядене Павел застана между тях и каза: Мъже, трябваше да ме слушате и да не тръгваме от Крит, за да не си навличаме тези беди и щети.
22
Но сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът;
23
защото тази нощ до мен застана ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, и каза:
24
Не се бой, Павле, ти трябва да застанеш пред императора; и ето, Бог ти подари всички, които плават с теб.
25
Затова, мъже, дерзайте, защото вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми беше казано.
26
Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров.
27
А когато настана четиринадесетата нощ и ние бяхме тласкани насам-натам по Адриатическо море, около среднощ моряците усетиха, че се приближават до някаква суша.
28
И като измериха дълбочината, намериха, че е двадесет разтега; и като отидоха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че е петнадесет разтега.
29
И понеже се бояха да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха четири котви откъм задната част и зачакаха да съмне.
30
А когато моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили спасителната лодка в морето под предлог, че щели да спуснат котви откъм носа,
31
Павел каза на стотника и на войниците: Ако тези не останат на кораба, вие не можете да се избавите.
32
Тогава войниците отрязаха въжетата на спасителната лодка и я оставиха да падне.
33
А на разсъмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетият ден откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо.
34
Затова ви моля да похапнете, защото това е за вашето избавление; защото на нито един от вас и косъм от главата няма да падне.
35
И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички, разчупи и започна да яде.
36
Тогава всички се ободриха и също ядоха.
37
И в кораба бяхме всичко двеста седемдесет и шест души.
38
И като се нахраниха, започнаха да облекчават кораба, като изхвърляха житото в морето.