Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
3 Царе 8:46
Когато съгрешат против Теб — защото няма човек, който да не греши — и Ти им се разгневиш, и ги предадеш на врага и онези, които ги пленяват, ги отведат пленени в земята на врага, далечна или близка;
2 Летописи 6:36
Когато съгрешат против Теб — защото няма човек, който да не греши — и Ти им се разгневиш, и ги предадеш на врага и онези, които ги пленяват, ги отведат пленени в далечна или близка земя,
Притчи 20:9
Кой може да каже: Очистих сърцето си, чист съм от греха си?
Еклесиаст 7:20
защото няма праведен човек на земята, който върши добро и не греши.
Исая 64:6
Защото всички станахме като нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха; и всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.
Римляни 3:10
Както е писано: ?Няма праведен нито един,
Римляни 7:21
И така, намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства.
Галатяни 3:22
Но Писанието затвори всичко под грях, така че обещанието чрез вяра в Иисус Христос да се даде на тези, които вярват.
Галатяни 5:17
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате.
1 Йоаново 1:8-10
8
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.
9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
10
Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.
Яков 3:5
Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва!
Яков 3:6
И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.
Яков 1:26
Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.
Псалми 34:13
Пазй езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.
Притчи 13:3
Който пази устата си, запазва душата си, а който отваря широко устните си, ще загине.
1 Петрово 3:10
Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;
Яков 1:4
А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъдете съвършени и завършени, без никакъв недостатък.
Матей 12:37
Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.
Колосяни 1:28
Него ние възвестяваме, като наставляваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.
Колосяни 4:12
Поздравява ви Епафрас, служителят на Иисус Христос, който е от вас и който винаги се бори в молитва за вас, за да стоите съвършени и напълно уверени в цялата Божия воля.
Евреи 13:21
нека ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Иисус Христос, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
1 Коринтяни 9:27
а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен.