Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 1:20
защото човешкият гняв не върши Божията правда.
Притчи 11:18
Злият придобива измамна печалба, но който сее правда, получава трайна награда.
Притчи 11:28
Който се уповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина.
Притчи 11:30
Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър, печели души.
Исая 32:16
Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.
Исая 32:17
И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века.
Осия 10:12
Посейте си по правда, пожънете с милост, разорете си целина; защото е време да потърсите ГОСПОДА, докато дойде и ви навали правда.
Матей 5:9
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.
Йоан 4:36
Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне.
Филипяни 1:11
изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.
Евреи 12:11
Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб; но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него.
Матей 5:9
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.