Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 3:16
защото, където има завист и свадливост, там има неуредици и всякакво зло.
Яков 4:1-5
1
Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?
2
Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.
3
Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.
4
Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
5
Или мислите, че Писанието напразно говори, че Бог до ревност копнее за Духа, който е вселил в нас?
Битие 30:1
А когато Рахил видя, че не раждаше деца на Яков, Рахил завидя на сестра си и каза на Яков: Дай ми деца, иначе аз ще умра!
Битие 30:2
А Яков се разгневи на Рахил и каза: Нима съм аз на мястото на Бога, който е лишил утробата ти от плод?
Битие 37:11
И братята му му завиждаха, но баща му запомни това нещо.
Йов 5:2
Защото досадата убива безумния и завистта умъртвява простия.
Притчи 14:30
Спокойно сърце е живот за тялото, а завистта е гнилост за костите.
Притчи 27:4
Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?
Исая 11:13
И завистта на Ефрем ще се отмахне и притеснителите на Юда ще се отсекат. Ефрем няма да завижда на Юда и Юда няма да притеснява Ефрем.
Авакум 1:3
Защо ме оставяш да виждам беззаконие и гледаш нещастие? И опустошение и насилие има пред мен, и възниква караница и се надига раздор.
Матей 27:18
Понеже знаеше, че от завист Го предаваха.
Деяния 5:17
Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него, а именно сектата на садукеите, станаха и се изпълниха със завист,
Деяния 7:9
А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет, но Бог беше с него
Деяния 13:45
Но юдеите, като видяха множествата, се изпълниха със завист и като противоречаха и хулеха, се противопоставяха на това, което говореше Павел.
Римляни 1:29
изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;
Римляни 13:13
Нека ходим подобаващо, като през деня – не в пирувания и пиянства, не в блудства и разпътства, не в кавги и зависти,
1 Коринтяни 3:3
Защото и досега сте плътски. Защото, докато между вас има завист и кавги, и разцепления, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?
1 Коринтяни 13:4
Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,
2 Коринтяни 12:20
Защото се боя, да не би като дойда, да не ви намеря такива, каквито ви желая, и вие да ме намерите такъв, какъвто не ме желаете; и да не би да има между вас раздори, завист, гняв, партизанщина, клюкарство, шушукания, големеене, бъркотии;
Галатяни 5:15
Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете.
Галатяни 5:21
зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
Галатяни 5:26
Да не ставаме тщеславни, да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг.
Филипяни 1:15
Някои наистина проповядват Христос дори от завист и от желание за препирни, а някои и от добра воля.
Филипяни 2:3
Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.
1 Тимотей 6:4
той се е възгордял, без да знае нищо, и има нездраво желание за разисквания и празни спорове, от които произлизат завист, разпри, хули, зли подозрения,
Тит 3:3
Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.
1 Петрово 2:1
И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,
1 Петрово 2:2
пожелавайте като новородени деца чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение,
Римляни 2:17
Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,
Римляни 2:23-29
23
Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?
24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
25
Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.
26
И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се счете за обрязване?
27
И онзи, който е в природното си състояние необрязан, но изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?
28
Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно, на плътта;
29
а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето, в Духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога.
1 Коринтяни 4:7
Защото, кой те прави да се отличаваш от другиго? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?
1 Коринтяни 4:8
Сити сте вече! Обогатихте се вече! Възцарихте се без нас! О, да бяхте се възцарили (наистина), че и ние да царуваме с вас!
1 Коринтяни 5:2
И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, така че този, който е извършил това дело, да бъде отлъчен от вас.
1 Коринтяни 5:6
Вашата хвалба не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
Галатяни 6:13
Защото и самите тези, които са обрязани, не пазят закона, а желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашата плът.
4 Царе 10:16
Ела с мен и виж ревността ми за ГОСПОДА! Така го качиха в колесницата му.
4 Царе 10:31
Но Ииуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на ГОСПОДА, Израилевия Бог; не се отклони от греховете на Еровоам, с които той въведе Израил в грях.
Йоан 16:2
Ще ви отлъчат от синагогата; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
Деяния 26:9
Наистина, и аз си мислех, че трябва да върша много неща против Името на Иисус Назарянина;