Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 8:28
когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната,
Притчи 8:29
когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята —
Йов 26:8
Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.
Псалми 104:10
Ти си, който изпраща извори в долините и те текат между планините.
Псалми 148:4
Хвалете Го, небеса на небесата и вие, води над небесата!
Еклесиаст 11:3
Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята; и ако дърво падне на юг или на север, на мястото, където дървото падне, там си остава.
Битие 1:9
И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.
Битие 1:11
И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.
Битие 1:15
и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.
Битие 1:24
И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.
Матей 8:27
А хората се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?