Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 1:14
И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години;
Битие 1:20
И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!
Битие 7:11
В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.
Битие 7:12
И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
Йов 26:7
Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.
Йов 26:8
Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.
Йов 26:13
Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.
Йов 37:11
Той насища с влага облака и разпръсва светлите Си облаци,
Йов 37:18
Разпрострял ли си с Него небесната твърд, здрава като излято огледало?
Йов 38:22-26
23
които съм запазил за времето на скръб, за деня на бой и война?
24
Кой е пътят, по който се разделя светлината и източният вятър се разпръсва по земята?
26
за да навали над безлюдна земя, над пустиня, където няма човек,
25
Кой отваря потоци за дъждовния порой или път за светкавицата,
22
Влизал ли си в съкровищниците на снега, или виждал ли си съкровищниците на градушката,
Псалми 19:1
(По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.
Псалми 33:6
Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.
Псалми 33:9
Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.
Псалми 104:2
Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,
Псалми 136:5
Който с мъдрост направи небесата — защото милостта Му е вечна!
Псалми 136:6
Който простря земята върху водите — защото милостта Му е вечна!
Псалми 148:4
Хвалете Го, небеса на небесата и вие, води над небесата!
Псалми 150:1
(По слав. 149) Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му! Хвалете Го в твърдта на силата Му!
Еклесиаст 11:3
Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята; и ако дърво падне на юг или на север, на мястото, където дървото падне, там си остава.
Еремия 10:10
Но ГОСПОД е истинският Бог, Той е живият Бог и вечният Цар. От Неговия гняв земята се тресе и народите няма да устоят на негодуванието Му.
Еремия 10:12
Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си.
Еремия 10:13
Когато издава гласа Си, има много води в небесата и издига пари от края на земята, прави светкавици за дъжд и изважда вятър от съкровищниците Си.
Еремия 51:15
Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.
Захария 12:1
Наложеното от ГОСПОДА слово за Израил, заявява ГОСПОД, който простира небесата и основава земята и образува духа на човека в него: