Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 8:22
Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
Псалми 19:2
Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —
Псалми 74:16
Твой е денят, Твоя е и нощта, Ти си приготвил светлината и слънцето.
Псалми 104:20
Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.
Исая 45:7
Аз образувам светлината и създавам тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз, ГОСПОД, съм, който правя всичко това.
Еремия 33:20
Така казва ГОСПОД: Ако можете да нарушите завета Ми за деня и завета Ми за нощта, така че да няма вече ден и нощ на времето им,
1 Коринтяни 3:13
на всекиго работата ще стане явна каква е; защото Денят ще я изяви, понеже в огън се открива; и огънят ще изпита каква е работата на всекиго.
Ефесяни 5:13
А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е светлина.
1 Солунци 5:5
Защото всички вие сте синове на светлината, синове на деня; ние не сме от нощта, нито от тъмнината.
Битие 1:8
И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.
Битие 1:13
И стана вечер, и стана утро: ден трети.
Битие 1:19
И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.
Битие 1:23
И стана вечер, и стана утро: ден пети.
Битие 1:31
И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.