Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 33:6
Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.
Псалми 33:9
Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.
Псалми 148:5
Нека хвалят Името на ГОСПОДА, защото Той заповяда, и те се създадоха.
Матей 8:3
Тогава Иисус простря ръка и се допря до него, и каза: Искам, бъди очистен. И начаса проказата се очисти от него.
Йоан 11:43
Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!
Йов 36:30
Ето, Той разпръсва около Себе Си светлината Си и покрива морските дъна,
Йов 38:19
Кой е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината — къде е мястото й,
Псалми 97:11
Светлина се сее за праведния и веселие — за правите по сърце.
Псалми 104:2
Ти си, който се покрива със светлина като с наметало и простира небесата като завеса,
Псалми 118:27
ГОСПОД е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета, при роговете на олтара!
Исая 45:7
Аз образувам светлината и създавам тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз, ГОСПОД, съм, който правя всичко това.
Исая 60:19
Няма вече слънцето да ти бъде светлина денем, нито луната да ти свети със сиянието си, а ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина и твоят Бог ще бъде славата ти.
Йоан 1:5
И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.
Йоан 1:9
това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.
Йоан 3:19
Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.
2 Коринтяни 4:6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
Ефесяни 5:8
Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –
Ефесяни 5:14
Затова е казано: ?Събуди се ти, който спиш, и стани от мъртвите, и ще те осветли Христос.“
1 Тимотей 6:16
който единствен притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не е видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечна власт. Амин.
1 Йоаново 1:5
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
1 Йоаново 2:8
Но все пак, нова заповед ви пиша – това, което е истинно и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.