Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 24:1
(По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него,
Псалми 115:16
Небесата са ГОСПОДНИ небеса, а земята Той е дал на човешките синове.
Осия 2:8
А тя не позна, че Аз й давах житото, новото вино и маслото и умножих среброто и златото й, което употребиха за Ваал.
Деяния 17:24
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,
Деяния 17:25
нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко.
Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: ?Защото дори Негов род сме.“
1 Тимотей 6:17
На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не бъдат високомерни, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, за да се наслаждаваме,
Битие 2:16
И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,
Битие 9:3
Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.
Йов 36:31
защото чрез тях съди народите, дава храна в изобилие.
Псалми 104:14
Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,
Псалми 104:15
и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.
Псалми 104:27
Всички тези чакат Теб — да им дадеш храната им на времето й.
Псалми 104:28
Ти им даваш и те събират, отваряш ръката Си и те се насищат с добро.
Псалми 111:5
Даде храна на онези, които Му се боят; ще помни вечно Своя завет.
Псалми 136:25
Който дава храна на всяко създание — защото милостта Му е вечна!
Псалми 145:15
Очите на всички гледат към Теб и Ти им даваш храната им на определеното време.
Псалми 145:16
Отваряш ръката Си и насищаш желанието на всичко живо.
Псалми 146:7
който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните. ГОСПОД развързва вързаните.
Псалми 147:9
който дава храна на животните и на гарванчетата, които пискат към Него.
Исая 33:16
той ще живее нависоко, непристъпните скали ще бъдат крепостта му, хлябът му ще се даде, водата му няма да липсва.
Матей 6:11
Дай ни днес всекидневния хляб,
Матей 6:25
Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?
Матей 6:26
Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях?
Деяния 14:17
макар и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и ни е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ни с храна и радост.