Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Псалми 139:14
Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това.
Исая 43:7
всеки, който се нарича с Името Ми, когото създадох за славата Си, когото сътворих, да, и го направих.
Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.
Ефесяни 4:24
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
Колосяни 1:15
Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;
Колосяни 1:26
тоест тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на Неговите светии,
Битие 2:21-25
25
А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.
23
А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.
24
Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.
21
Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.
22
И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.
Битие 5:2
създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги нарече човек в деня, когато бяха създадени.
Малахия 2:15
Защото не ги ли направи Той едно -- една плът, в която е духът? И защо една? За да очаква Божие потомство. Затова пазете се в духа си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си!
Матей 19:4
А Той в отговор каза: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил, ги е сътворил отначало мъжко и женско и е казал:
Марк 10:6
но в началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско.
1 Коринтяни 11:8
Защото мъжът не е от жената, а жената — от мъжа.
1 Коринтяни 11:9
Защото не мъжът беше създаден за жената, а жената — за мъжа.