Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 6:20
От птиците според вида им, от добитъка според вида му, и от всички пълзящи земни животни според вида им — по две от всички да влязат при теб, за да им опазиш живота.
Битие 7:14
те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.
Битие 8:19
И всичките животни, всичките пълзящи животни, всичките птици, всичко, което се движи по земята, според видовете си, излязоха от ковчега.
Йов 38:39
Ще уловиш ли лов за лъвицата и ще заситиш ли глада на малките лъвчета,
Йов 38:40
когато се свиват в бърлогите си и лежат в леговищата си да дебнат?
Йов 39:1
Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите? Забелязваш ли кога раждат кошутите?
Йов 39:5
Кой е пуснал на свобода дивото магаре и е развързал връзките на дивия осел,
Йов 39:9
Ще иска ли да ти работи дивото говедо, или ще пренощува ли в яслите ти?
Йов 39:19
Ти ли си дал сила на коня и облякъл шията му с грива?
Йов 40:15
Погледни сега веемота който съм направил заедно с теб. Яде трева като вол.
Псалми 50:9
Няма да взема юнец от дома ти, нито козли от стадата ти,
Псалми 50:10
защото мои са всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове.
Псалми 104:18
Високите планини са за дивите кози, канарите са убежище за скокливите мишки.
Псалми 104:23
Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.
Псалми 148:10
зверове и всички животни, пълзящи животни и летящи птици,