Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Притчи 8:22-24
24
Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода.
23
От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята.
22
ГОСПОД ме имаше като начало на пътя Си, преди древните Си дела.
Притчи 16:4
ГОСПОД е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния — за деня на злото.
Марк 13:19
Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не ще е имало дотогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това.
Йоан 1:1-3
1
В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2
То в начало беше у Бога.
3
Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Евреи 1:10
И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.
1 Йоаново 1:1
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота,
Изход 20:11
защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.
Изход 31:18
И като свърши да говори с Мойсей на Синайската планина, ГОСПОД му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
1 Летописи 16:26
Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.
Неемия 9:6
Ти си ГОСПОДИ, само Ти! Ти си направил небесата, небесата на небесата и цялото им войнство, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях. И Ти оживотворяваш всичко това и на Теб се покланя небесното воинство.
Йов 26:13
Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.
Йов 38:4
Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!
Псалми 8:3
Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:
Псалми 33:6
Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.
Псалми 33:9
Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.
Псалми 89:11
Твои са небесата, Твоя е и земята; светът и всичко, което го изпълва — Ти си ги основал.
Псалми 89:12
Северът и югът — Ти си ги създал, Тавор и Ермон ликуват в Твоето Име.
Псалми 96:5
Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.
Псалми 102:25
От древността Ти си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата.
Псалми 104:24
ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.
Псалми 104:30
Изпращаш Духа Си и те се създават, и подновяваш лицето на земята.
Псалми 115:15
Ще бъдете благословени от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
Псалми 121:2
Помощта ми идва от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
Псалми 124:8
Помощта ни е в Името на ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
Псалми 134:3
Да те благослови от Сион ГОСПОД, който е направил небето и земята!
Псалми 136:5
Който с мъдрост направи небесата — защото милостта Му е вечна!
Псалми 146:6
който е направил небето и земята, морето и всичко, което е в тях, който пази вярност до века,
Псалми 148:4
Хвалете Го, небеса на небесата и вие, води над небесата!
Псалми 148:5
Нека хвалят Името на ГОСПОДА, защото Той заповяда, и те се създадоха.
Притчи 3:19
С мъдрост ГОСПОД основа земята, с разум установи небесата.
Притчи 8:22-30
30
тогава аз бях майсторски работник при Него, бях Негова наслада ден след ден, веселях се винаги пред Него,
28
когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на бездната,
29
когато определяше на морето границата му, така че водите да не престъпват Неговата заповед, когато полагаше основите на земята —
27
Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,
26
докато Той още не беше направил нито земята, нито полята, нито първите прашинки на вселената.
25
Преди да бъдат разположени планините, преди хълмовете се родих,
24
Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода.
23
От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята.
22
ГОСПОД ме имаше като начало на пътя Си, преди древните Си дела.
Еклесиаст 12:1
И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш: Нямам удоволствие от тях! —
Исая 37:16
ГОСПОДИ на Войнствата, Боже на Израил, който седиш на престол между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства! Ти си направил небето и земята.
Исая 40:26
Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.
Исая 40:28
Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.
Исая 42:5
Така казва Бог, ГОСПОД, който е създал небесата и ги е разпрострял, който е разстлал земята с произведенията й, който дава дишане на народа, който е по нея, и дух на тези, които ходят по нея.
Исая 44:24
Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е образувал от утробата: Аз съм ГОСПОД, който върша всичко, който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам;
Исая 45:18
Защото така казва ГОСПОД, който създаде небето — Той е Бог, който образува земята, направи я и я утвърди, не я създаде пуста, образува я, за да се населява: Аз съм ГОСПОД и няма друг.
Исая 51:13
а си забравил ГОСПОДА, който те е направил, който е разпрострял небесата и основал земята; и непрестанно, цял ден се страхуваш от яростта на притеснителя, когато се готви да унищожи? Къде е яростта на притеснителя?
Исая 51:16
Сложих словата Си в устат�� ти и те покрих със сянката на ръката Си, за да устроя небесата и да основа земята и да кажа на Сион: Ти си Мой народ.
Исая 65:17
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум;
Еремия 10:12
Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си.
Еремия 32:17
О, Господи БОЖЕ, ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца. Няма нищо невъзможно за Теб,
Еремия 51:15
Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.
Захария 12:1
Наложеното от ГОСПОДА слово за Израил, заявява ГОСПОД, който простира небесата и основава земята и образува духа на човека в него:
Матей 11:25
В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.
Деяния 4:24
А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владетелю, Ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях.
Деяния 14:15
Мъже, защо правите това? И ние сме хора със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях;
Деяния 17:24
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,
Римляни 1:19
понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.
Римляни 1:20
Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.
Римляни 11:36
Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава до века. Амин.
1 Коринтяни 8:6
за нас има само един Бог — Отец, от когото е всичко, и ние за Него; и един Господ — Иисус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него.
Ефесяни 3:9
и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която от векове е била скрита у Бога, който е Създателят на всичко,
Колосяни 1:16
защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;
Колосяни 1:17
и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.
Евреи 1:2
в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,
Евреи 3:4
Защото всяка къща се строи от някого, а Този, който е построил всичко, е Бог.
Евреи 11:3
С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
2 Петрово 3:5
Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от началото е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата,
Откровение 3:14
До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинен Свидетел, Началото на Божието творение:
Откровение 4:11
Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш славата, почитта и властта, защото Ти си създал всичко и заради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Откровение 10:6
и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и това, което е в него; земята и това, което е на нея; и морето и това, което е в него, че няма вече да има бавене,
Откровение 14:7
И каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори!
Откровение 21:6
И ми каза: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
Откровение 22:13
Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.