Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Второзаконие 4:19
И внимавай да не би, като повдигнеш очите си към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно войнство, да се подмамиш и да им се поклониш и да им послужиш — на тези, които ГОСПОД, твоят Бог, е разпределил на всичките народи под цялото небе.
Йов 25:3
Имат ли брой войнствата Му? И над кого не се издига светлината Му?
Йов 25:5
Ето дори луната не свети и звездите не са чисти в очите Му —
Йов 38:12-14
14
Тя се променя като глина под печат и всички неща по земята стоят като в дреха.
13
за да обхване краищата на земята и да се отърсят от нея безбожните?
12
В дните си заповядал ли си на утрото и показал ли си на зората мястото й,
Псалми 8:3
Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:
Псалми 8:4
Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?
Псалми 19:1-6
6
Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.
4
Вестта им е излязла по цялата земя и думите им — до краищата на вселената. В тях е поставил шатър за слънцето;
5
то като младоженец излиза от стаята си, като силен мъж се радва да тича във пътя.
1
(По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.
3
без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
2
Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —
Псалми 74:16
Твой е денят, Твоя е и нощта, Ти си приготвил светлината и слънцето.
Псалми 74:17
Ти си поставил всичките граници на земята, Ти си направил лято и зима.
Псалми 104:19
Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае залеза си.
Псалми 104:20
Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.
Псалми 119:91
Те стоят днес според Твоите наредби, защото всичко е в Твоя служба.
Псалми 136:7-9
7
Който направи големи светила — защото милостта Му е вечна —
8
слънцето, за да владее денем — защото милостта Му е вечна —
9
луната и звездите, за да владеят нощем — защото милостта Му е вечна!
Псалми 148:3
Хвалете Го, слънце и луна, хвалете Го, всички светещи звезди!
Псалми 148:6
И Той ги утвърди за вечни времена, сложи ред, който няма да премине.
Исая 40:26
Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези звезди? Извежда множеството им под брой, вика всичките по име. Поради величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно не липсва.
Еремия 31:35
Така казва ГОСПОД, който дава слънцето за светлина денем и наредбите на луната и звездите за светлина нощем, който вълнува морето и вълните му бушуват, ГОСПОД на Войнствата е Името Му:
Еремия 33:20
Така казва ГОСПОД: Ако можете да нарушите завета Ми за деня и завета Ми за нощта, така че да няма вече ден и нощ на времето им,
Еремия 33:25
Така казва ГОСПОД: Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта и не съм определил наредбите за небето и за земята,
Битие 8:22
Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
Битие 9:13
поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мен и земята.
Йов 3:9
Да потъмнеят звездите на здрача й, да чака светлина и да я няма и да не види лъчите на зората;
Йов 38:31
Можеш ли да вържеш връзките на Плеядите или да развържеш въжетата на Орион?
Йов 38:32
Можеш ли да изведеш съзвездията на времето им или да водиш Мечката със малките й?
Псалми 81:3
Затръбете с тръбата при новолуние, при пълнолуние, в деня на нашия празник.
Езекил 32:7
И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му, ще покрия слънцето с облак и луната няма да свети със светлината си.
Езекил 32:8
Ще помрача над теб всички светещи светила и ще положа тъмнината по земята ти, заявява Господ БОГ.
Езекил 46:1
Така казва Господ БОГ: Портата на вътрешния двор, която е обърната на изток, да бъде затворена през шестте делнични дни, а в съботния ден да се отваря и в деня на новолунието да се отваря.
Езекил 46:6
А в деня на новолунието: един юнец от говедата без недостатък, шест агнета и един овен; да бъдат без недостатък.
Йоил 2:10
Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват и звездите задържат блясъка си.
Йоил 2:30
И ще дам чудеса на небето и на земята — кръв и огън и стълбове дим.
Йоил 2:31
Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.
Йоил 3:15
Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще задържат блясъка си.
Амос 5:8
Този, който прави Плеядите и Орион, който обръща смъртната сянка в зора и деня затъмнява на нощ, който вика морските води и ги излива по лицето на земята, ГОСПОД е Името Му;
Амос 8:9
И в онзи ден, заявява Господ БОГ, ще направя да залезе слънцето по пладне и ще помрача земята посред бял ден.
Матей 2:2
И казаха: Къде е родилият се Цар на юдеите? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
Матей 16:2
А Той в отговор им каза: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;
Матей 16:3
а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да прецените лицето на небето, а знаменията на времената не можете!
Матей 24:29
А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.
Марк 13:24
Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
Лука 21:25
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
Лука 21:26
Хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
Лука 23:45
когато слънцето потъмня; и завесата на храма се раздра през средата.
Деяния 2:19
И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и пара от дим.
Деяния 2:20
Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Ден Господен.
Откровение 6:12
И видях, когато отвори шестия печат; и ето, стана голямо земетресение; слънцето почерня като козяк и цялата луна стана като кръв;
Откровение 8:12
И затръби четвъртият ангел; и третата част от слънцето и третата част от луната, и третата част от звездите беше поразена, така че да потъмнее третата част от тях; и третата част от деня да не свети, както и от нощта.
Откровение 9:2
И тя отвори кладенеца на бездната и от кладенеца се издигна дим като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.