Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 2:5
И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,
Йов 28:5
Земята — от нея идва хлябът, а се разравя като огън.
Псалми 104:14-17
17
където птиците свиват гнездата си и щъркелът, чийто дом са елхите.
16
Дърветата на ГОСПОДА се наситиха, ливанските кедри, които Той е насадил,
15
и вино, което весели сърцето на човека, така че да прави да блести лицето му като от масло, и хляб, който подкрепя сърцето на човека.
14
Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева — за служба на човека, за да изважда храна от земята,
Псалми 147:8
който покрива небесата с облаци, приготвя дъжд за земята, прави да расте трева по планините,
Матей 6:30
Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облича вас, маловерци?
Евреи 6:7
Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда полезни растения за тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога,
Битие 1:29
И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.
Битие 2:9
И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.
Битие 2:16
И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,
Псалми 1:3
Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.
Еремия 17:8
Ще бъде като дърво, насадено при вода, което пуска корените си при потока, и няма да види, когато дойде пек, а листът му ще зеленее; и няма да се безпокои в година на суша и няма да престане да дава плод.
Матей 3:10
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
Матей 7:16-20
16
По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи?
17
Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
18
Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.
19
Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.
20
И така, по плодовете им ще ги познаете.
Марк 4:28
Защото земята сама си произвежда: първо стрък, после клас, а след това – пълно зърно в класа.
Лука 6:43
Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод.
Лука 6:44
Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.
Яков 3:12
Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата – смокини? Така също и солен извор не може да дава сладка вода.