Битие 1:7
“Водите, които бяха над простора” се разбира от коментаторите да са били водни пари. Климатичните условия на първоначално съществуващата съвършена земя, са били различни от тези, които съществуват днес.