Битие 1:6
“простор” - или “твърд” – делото на втория творчески ден се състои в образуването на “простора”. Голямата маса от първоначалните “води” бе отделена в две отделни сфери.