Битие 1:4
“Бог видя” - Този израз повторен шест пъти (ст.10,12,18,21,25,31) пренася в човешки език една дейност на Бога, оценяването на всеки отделен акт на сътворението, като напълно отговарящ на плана и волята на Твореца. Както ние човеците чрез съзерцаване и разглеждане произведенията на нашите усилия и труд сме готови да заявим, че те отговарят на нашите планове и цели, така и Бог заявява след всеки акт на сътворението, че Неговите дела са напълно според Неговия план. “Бог раздели светлината от тъмнината” - В началото само тъмнина покриваше тази безформена земя. С навлизането на светлината настъпи една промяна. Не тъмнина и светлина съществуваха една до друга, но бяха напълно отделени една от друга.