Битие 1:3
“И Бог каза” - Доклада за всеки от шестте творчески дни започва с това изказване. “Той рече и стана, Той заповяда и утвърди се всичко” (Пс.33:9), заявява псалмиста и апостолът казва, че ние разбираме чрез вяра, “че световете бяха създадени от Словото Божие” (Евр.11:3). Изразът “Бог рече” се представя от някои като такъв, който прави Бога твърде подобен на човешко същество. Но как може боговдъхновения писател да убеди ограничените умове за делото на сътворението извършено от безконечния Бог освен да употреби изрази, които смъртния човек може да разбере? Факта, че изразите “Бог рече” са потвърдени и свързани с дейността на Бога (ст.7,17,21,27) посочва убедително, че Божията творческа сила е изразена в човешки език. “да бъде светлина” - Без светлина не може да има живот. Когато Творецът започна делото за довеждане ред от хаоса и въвеждане живот в растителния и животинския свят, съществено необходимо бе да има светлина. Светлината е видимата форма на енергията, която чрез своето действие върху растенията превръща неорганичните елементи и съставки в храна за човека и животните и контролира много други процеси необходими за живота на земята. Светлината винаги е била символ на Божественото присъствие. Както физическата светлина е необходима за физическия живот, така и божествената светлина е необходима за да могат разумните същества да имат морален и духовен живот. “Бог е светлина” (1Йоан.1:5) и на тези, в чието сърце е започнал делото на пресъздаване на божествения образ, Той идва отново и заповядва сенките на греха, несигурността и отчаянието да отлетят, казвайки: “Да бъде светлина!”