Битие 1:28
“и Бог ги благослови” – Благословението на Бога, произнесено върху живите същества в предния ден, се повтаря в края на шестия ден със специална прибавка отнасяща се за човека. Бог “ги” благослови, не “го” благослови, което посочва, че сътворението на Ева би трябвало да е станало преди шестия ден е завършил и че благословенията и отговорностите дадени на тях, трябваше да бъдат споделени и от двамата еднакво и по равно. “Бог им каза” – Различието, съдържащо се в уводните думи на благословението дадено в ст.22 и ст.28 е достойно за отбелязване. Относно благословението на животните е казано: “Бог ги благослови, казвайки”, докато за благословението на човешката раса се казва: “Бог им рече”, като на интелигентни същества, които бяха способни да слушат Бога и да общуват с Него. Този стих съдържа първото откровение на Бога за човека. “плодете се “ – Благословението на Твореца се отнася на първо място за разпространението и увековечаването на видовете, едно благословение, което никога не е било отменяно от Бога и което благословение е изворът милионите човешки същества, които изпълват днес всички континенти на земята. Божественото поръчение се е разбирало от различните коментатори да означава, че умножаването на човешките същества не трябва да продължава безкрайно, но че трябва да спре когато земята се изпълни с човешки същества и животни. Думата преведена с “напълнете” не подкрепя фалшивото учение, че в някакво далечно минало този свят е бил обезлюден и че Битие 1 глава е доклад за неговото възстановяване. “Напълнете земята” може да бъде точно преведено с “изпълнете земята”, както се предава в някои преводи. “обладайте я” – Това откровение съдържа също наставление относно човешкия дълг и предназначение да управлява земните сътворени дела, една поръчка изразена в същите думи, както тези на Божествения съвет докладван в стих 26. Единствената разлика е прибавеният тук израз: “обладайте я”, признаващ правото на човека да използва за свои нужди всички източници на земята чрез земеделие, миньорско дело, географски изследвания, научни открития, механични средства, машини и др.