Битие 1:24
“живи същества” – подобно на третия ден, шестия се характеризира с един двоен акт на сътворение: създаването на сухоземните животни и сътворението на човека. След като морето и въздуха бяха изпълнени с живи същества "nephesh chayyah" (виж ст.20), Божието Слово се отправи към земята да произведе живи същества според техния вид. Те са разпределени в три групи: - “скотове” – от евр. "behemah" произлизащ от корена "baham", което означава “да бъде ням”, означаващо “неми същества”. Думата общо посочва по големите опитомени четирикраки животни (Бит.47:18, Изх.13:12 и др.), но понякога и по големите полски животни (Пр.30:30, Екл.3:19 и др.). - “гадове” (пълзящи същества) – от евр. "remes?", което се отнася до по малки животни, които се движат със или без крака, или със стъпала (нозе), които са едва доловими, такива като червеи, насекоми и влечуги. Тук думата "remes?" означава сухоземните животни, "remes?" в моретата са сътворени в предния ден. - “зверове по земята” – от евр. "hayetho Oeres\". Този стар и необикновен еврейски термин се отнася за свободно движещите се диви животни.