Битие 1:22
“Бог ги благослови” – Делото на петия ден не само бе изречено, че е добро от страна на Твореца, но прие едно благословение, което се отнася до тяхното разпространяване и умножаване: “Плодете се и умножавайте се”, стана една стандартна формула за благословение (гл.35:11, 48:4).