Битие 1:18
“то беше добро” – За разлика от настоящото състояние на земята, която бе променена много в резултат от навлизането на греха, небесните тела още се радват на същото съвършено състояние, което имаха, когато излязоха от майсторската ръка на Твореца. Универсално познат факт е, че всички небесни тела се подчиняват на едни и същи закони на Вселената. Астрономите са сигурни, че никакво отклонение от основните норми не се среща в звездния свят. Те знаят, че тези небесни тела няма да ги разочароват, че могат да имат доверие в тях, защото тяхното послушание на законите е постоянно.