Битие 1:14
“да бъде светлина” – “светлина” на еврейски "meooroth" не е същата дума, както “светлина” спомената в ст.3 и 4. Думата тук означава “извори на светлина”, “източници на светлина”, “светила”. Изразът, че те са поставени на небето или небесното пространство е избран поради това, че там ги виждат земните жители. “да разделят деня от нощта” – Да регулират и да поддържат от този момент нататък разликата между светлината и тъмнината, една разлика, която съществуваше от тогава, когато Бог постави светлината от първия ден. “за знамения” – Тези небесни светила отбелязват специални действия на Божието предпочитание или благословение, както при Исус Навин (Ис.Навин 10:12,13) и във времето на цар Езекия (4Цар.20:11) и в деня на разпятието (Мат.27:45). Звездите също служат като един от белезите за Второто идване на Христос (Мат.24:29). Някои имат погрешната мисъл, че небесните тела бяха определени да посочват също личната съдба на хората. Астролозите (хора, които гадаят по звездите) се позовават на стих 14 за да оправдаят своето съществуване. Обаче библията се притивопоставя решително на всяка форма на гадаене и предсказване. Мисълта, че Бог определи слънцето, луната и звездите да служат на астролозите като ръководители на човешките дела и съдби трябва да бъде подчертано отхвърлена. Еремия предупреждава евреите да не се плашат напразно от тях. (Ер.10:2) Исая говори с подчертана ирония срещу астролозите, звездобройците, на чиито съвети е глупаво и грешно да се осланяме (Ис.47:13,14). Макар суеверието да се чете съдбата на човека по зваздите да не е пуснало корен никога между евреите, то те не са имали достатъчно сила да се противопоставят изобщо на поклонението на звездите практикувано от техните езически съседи (Ер.19:13, Ез.6:16, Соф.1:5). “за времена” – Годишните кръгови периоди и други определени времена трябваше да бъдат регулирани от движението на небесните тела (Пс.104:19, Зах.3:19). Тези тела при това имат определено периодично влияние върху земеделието и другите човешки дейности, както и върху развитието на животинския и растителен свят, например времето за раждане на животните и отлитането на птиците (Евр.8:7). “за дни и години” – Дните и годините се определят от движението на слънцето, което във връзка с луната снабдява хората от всички векове с основата на календарите – лунен, слънчев или комбинация от двата.