Битие 1:12
“земята произведе” – Растенията в третия ден поникнаха от почвата. Това не означава, че силата, която прави растенията да поникват се намира в почвата. Идеята за поникване от само себе си е чужда, както на Библията, така и на науката. “според вида си” – Тази най важна точка е дадена три пъти в стих 11 и стих 12. Това означава например, че едно ябълково дърво не може да даде семе, от което да поникне портокалово дърво. Това посочва с прости думи, че различните видове в растителния свят бяха вече определени при сътворението. Еволюционната идея, че различните видове растения са резултат от бавни процеси на развитие от по нисши към по висши форми на живот не е Библейска и не е научно доказана. Различията вътре в границите на даден вид са възможни, но тези граници правят невъзможно получаването на съвършено нови видове растения.