Битие 1:11
“нека земята произведе…” – След отделянето на сушата от водата бе дадена друга божествена заповед в третия ден. Растенията бяха повикани в съществуване. Някои разбират първия от трите израза на божествената заповед като общ израз за растенията, включително втория и третия вид. Обаче за предпочитане е да ги вземем като отделни видове: “зелена трева” – еврейски "deshe", “да бъде зеленина”, “да прорасне зеленина”. Тази дума посочва на зелените стръкове и нежни треви, различни видове растения, които служат за храна на животните. “Зелена трева” е употребена вероятно тук като синоним на думата “билка”, еврейски "es?eb", когато тази дума се явява без определения израз “която да дава семе” (вж.ст.30, Пс.23:2). “трева, която да дава семе” – “трева”, еврейски "es?eb" е по скоро “зряла трева”, в която семето е най-очебиещ белег, един от двата вида храна определен от Бога за употреба от човека (зърнените храни). “плодоносно дърво” – три характерни белега са дадени тук за плодоносните дървета: - да дава плодове - семето да бъде вътре в плода - раждането на този плод “върху” или над земята Тези дървета бяха определени да снабдяват човека и да бъдат друг извор на храна (ст.29).