Битие 1:10
“и Бог видя, че беше добро” – Божието око почива сега с удоволствие и наслада от завършеното дело в третия ден на сътворението. “Беше добро”. Тази първоначална суша едва ли би изглеждала добра за нас. Това бе една земя на неозеленени долини, хълмове, равнини, напоявани от подпочвени води. Никъде не се виждаше стръкче трева или увиснали лишеи. Все пак тя изглеждаше добра за своя Творец, Който можеше да я види добра по отношение на целите, за които я бе направил и като подготвителна стъпка за новите чудеса, които бе готов да извърши.