Back to Top

Христос - край или цел на закона?

Римляни 10:4

"Христос сложи край на закона, за да стане праведен всеки, който вярва." - Съвременен превод 2004
"Понеже Христос е целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва." - Протестантски 1940

Сложи ли Христос край на закона и премахна ли Христос оправданието чрез дела? Свободни ли са християните от изискванията на закона? Краят на закона ли е Христос, както ни казва Съвременният превод или Христос е целта на закона, както казва Протестантският превод?

Прочети още...

'Реченото чрез пророк Еремия'

Когато Матей разказва случката със свещениците, които вземат парите от Юда и с тях купуват нива, той констатира:
"Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ"  Мат.27:9,10

Объркал ли се е Матей, когато приписва на Еремия пророчество, казано от Захария?

Прочети още...

Исторически перспективи на промяната в богослужебната музика

Периодично в историята църквата се е сблъсквала с проблема за въвеждане на нови елементи в съществуващата традиция. В контекста на църковното пеене, този въпрос се е съсредоточавал в проникването на светски елементи. Целта на това проучване е да представи подобни ситуации, да покаже как хората са се справяли с промяната в течение на времето и да се извлекат поуки за нас днес.

Прочети още...