Back to Top

"Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците."

'Първороден преди всяко създание'

"В Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание" Кол. 1:15

 

Първороден - първото поколение на човек или животно. Като фигуративен израз терминът също така може да посочва превъзходство в размер, ранг, сила и т.н., или превъзходство в характер или позиция.

Прочети още...

Кръщение

Кръщение -  [ гр. "baptisma" от "baptizo" , " да се потопи "]. Кръщението като религиозен ритуал води началото си от предхристиянските времена. То се практикува от евреите като средство за приобщаване на прозелити към юдаизма, както е удостоверено от различни еврейски писания.

Прочети още...

Църквата и нейните критици

Живеем във финалните дни на човешката история и Сатана е "много разярен, понеже знае, че му остава малко време" (Откр. 12:12). В битката му срещу хората от остатъка, "които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус" (ст. 17), Сатана използва човешки инструменти измежду Божия собствен народ като негови най-ефективни агенти (виж Мат. 13:24-30). Претендиращи да бъдат част от Божия народ и демонстрирайки изключително усърдие за истината, такива агенти са много успешни при въвеждането в църквата на същия войнствен дух, който винаги е характеризирал "клеветника на нашите братя" (Откр. 12:10).

Прочети още...

Христос - край или цел на закона?

Римляни 10:4

"Христос сложи край на закона, за да стане праведен всеки, който вярва." - Съвременен превод 2004
"Понеже Христос е целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва." - Протестантски 1940

Сложи ли Христос край на закона и премахна ли Христос оправданието чрез дела? Свободни ли са християните от изискванията на закона? Краят на закона ли е Христос, както ни казва Съвременният превод или Христос е целта на закона, както казва Протестантският превод?

Прочети още...