Back to Top

Кръщение

Кръщение -  [ гр. "baptisma" от "baptizo" , " да се потопи "]. Кръщението като религиозен ритуал води началото си от предхристиянските времена. То се практикува от евреите като средство за приобщаване на прозелити към юдаизма, както е удостоверено от различни еврейски писания.

Прочети още...

Църквата и нейните критици

Живеем във финалните дни на човешката история и Сатана е "много разярен, понеже знае, че му остава малко време" (Откр. 12:12). В битката му срещу хората от остатъка, "които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус" (ст. 17), Сатана използва човешки инструменти измежду Божия собствен народ като негови най-ефективни агенти (виж Мат. 13:24-30). Претендиращи да бъдат част от Божия народ и демонстрирайки изключително усърдие за истината, такива агенти са много успешни при въвеждането в църквата на същия войнствен дух, който винаги е характеризирал "клеветника на нашите братя" (Откр. 12:10).

Прочети още...

Христос - край или цел на закона?

Римляни 10:4

"Христос сложи край на закона, за да стане праведен всеки, който вярва." - Съвременен превод 2004
"Понеже Христос е целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва." - Протестантски 1940

Сложи ли Христос край на закона и премахна ли Христос оправданието чрез дела? Свободни ли са християните от изискванията на закона? Краят на закона ли е Христос, както ни казва Съвременният превод или Христос е целта на закона, както казва Протестантският превод?

Прочети още...

'Реченото чрез пророк Еремия'

Когато Матей разказва случката със свещениците, които вземат парите от Юда и с тях купуват нива, той констатира:
"Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните, и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ"  Мат.27:9,10

Объркал ли се е Матей, когато приписва на Еремия пророчество, казано от Захария?

Прочети още...