Back to Top

Буквата и Духът

"Който ни и направи способни като служители на един нов завет - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява." 2Коринт. 3:6

Стиховете във Второ коринтяни трета глава много често се използват, за да се доказва, че законът е премахнат в Новия завет и вярващите не са длъжни да се съобразяват с изискванията му.
Дали това иска да каже апостол Павел с тези думи?

Прочети още...

'Духовете в тъмницата'

"Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода." 1Петр. 3:18-20

Това е може би най-трудният за изясняване пасаж в Свещеното Писание. Давани са най-различни интерпретации и обяснения на тези текстове, както през вековете, така и днес. В основни линии обясненията могат да се обобщят в следните:

Прочети още...

Три причини да бъдете ревностен любител на риска през 2016 г.

Определено има моменти, в които трябва да бъдете внимателни, пресметливи и предпазливи. И има моменти, в които трябва да оставите вниманието настрана и да бъдете човек на големите рискове.

Да, моля, бъдете внимателни когато шофирате. Успокойте се. По-добре закъснял, отколкото мъртъв.

Прочети още...

Законът - 'прикован на кръста'

"и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;" Кол. 2:14

Какъв е този "закон" "прикован" на кръста, "заличен" и "премахнат"?
По традиция се приема, че това е Мойсеевия закон с всичките му наредби, включително и Десетте заповеди, които Бог е приковал на кръста и премахнал. Проклятието на закона и способността му да осъжда са премахнати на кръста. Дали това е така?

Прочети още...

Библията е пълна с противоречия

"Библията е пълна с противоречия!"

Чували ли сте често това твърдение? Широко разпространено мнение е, че Библията противоречи на самата себе си и следователно не може да и се има доверие.
Лесно е да се твъди подобно нещо, но съвсем друго е то да бъде доказано. Като вярващи трябва да подходим честно към всяко подобно твърдение и да изследваме дали това е така. Но в същото време апелираме за същото отношениие и всички, споделящи горното твърдение.

Прочети още...