Back to Top

Три причини да бъдете ревностен любител на риска през 2016 г.

Определено има моменти, в които трябва да бъдете внимателни, пресметливи и предпазливи. И има моменти, в които трябва да оставите вниманието настрана и да бъдете човек на големите рискове.

Да, моля, бъдете внимателни когато шофирате. Успокойте се. По-добре закъснял, отколкото мъртъв.

Прочети още...

Законът - 'прикован на кръста'

"и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;" Кол. 2:14

Какъв е този "закон" "прикован" на кръста, "заличен" и "премахнат"?
По традиция се приема, че това е Мойсеевия закон с всичките му наредби, включително и Десетте заповеди, които Бог е приковал на кръста и премахнал. Проклятието на закона и способността му да осъжда са премахнати на кръста. Дали това е така?

Прочети още...

Библията е пълна с противоречия

"Библията е пълна с противоречия!"

Чували ли сте често това твърдение? Широко разпространено мнение е, че Библията противоречи на самата себе си и следователно не може да и се има доверие.
Лесно е да се твъди подобно нещо, но съвсем друго е то да бъде доказано. Като вярващи трябва да подходим честно към всяко подобно твърдение и да изследваме дали това е така. Но в същото време апелираме за същото отношениие и всички, споделящи горното твърдение.

Прочети още...

'Вие пазите дните, месеците, времената и годините...'

"Вие пазите дните, месеците, времената и годините.
Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви." Гал. 4:10

Много често тези стихове се използват, за да се подчертае отпадането на съботната заповед и невалидността и в Новия завет. Дали това е така? За пазенето на какви дни става въпрос тук? За старозаветните празници ли говори апостол Павел? За пазене на съботния ден ли?

Прочети още...

'Първороден преди всяко създание'

"В Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание" Кол. 1:15

 

Първороден - първото поколение на човек или животно. Като фигуративен израз терминът също така може да посочва превъзходство в размер, ранг, сила и т.н., или превъзходство в характер или позиция.

Прочети още...