Back to Top

Жената в библейска перспектива

Жена - [евр. ishshah ; гр. gune - "жена", "съпруга"]

1. Жената при сътворението.
Когато Бог "създаде човека по свой ​​образ и подобие ", "мъж и жена ги създаде" (Бит. 1:27). Без да се прави разлика, Бог благослови и двата пола и даде заповедта да се "плодят и размножават", както и правото да покорят земята и да имат власт над всички живи същества. Битие втора глава дава допълнителни подробности:

Прочети още...

Христос - първият плод на починалите

Пръв плод, начатък

Гр. - ἀρχή

1) начало, източник, извор
2) личност или нещо, от което започва нещо, първото нещо в една серия, лидер
3) първопричина, активната причина която стои в основата, най-висшата степен на нещо
4) върхът, краят на нещо (например върхът, ъгълът на платното на лодката)
5) главен, основен, най-важен, установено правило (например първи сред ангелите)

Прочети още...

Елън Уайт, която си мислите, че познавате

„Елън Уайт казва …“

Това са три очевидно невинни думи, които са били използвани и с които е било злоупотребявано с много жар и увереност. Те са познати и с това, че са пораждали страх и са подбуждали бунт в сърцата на някои. Но защо? Дали това е реакция от нейните думи или от онова, което хората си мислят, че тя казва? Въпреки, че радикалните обобщения не могат да отговорят на този въпрос, трудно е да се избегне факта, че това, което често се свързва с нея, едва ли тя някога дори го е помисляла.

Прочети още...

Буквата и Духът

"Който ни и направи способни като служители на един нов завет - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява." 2Коринт. 3:6

Стиховете във Второ коринтяни трета глава много често се използват, за да се доказва, че законът е премахнат в Новия завет и вярващите не са длъжни да се съобразяват с изискванията му.
Дали това иска да каже апостол Павел с тези думи?

Прочети още...

'Духовете в тъмницата'

"Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода." 1Петр. 3:18-20

Това е може би най-трудният за изясняване пасаж в Свещеното Писание. Давани са най-различни интерпретации и обяснения на тези текстове, както през вековете, така и днес. В основни линии обясненията могат да се обобщят в следните:

Прочети още...