Back to Top

Конспирации или Божи план

Сред гъсти гори някакви хора се учат да стрелят с пушки, подготвяйки се за момента, когато черни хеликоптери ще се спуснат от небето и ще отнемат всички човешки свободи. Други трупат консерви в мазетата си и се подготвят за деня, когато всички обществени услуги ще бъдат премахнати, а животът ще бъде парализиран.

Защо? Защо някои хора трупат храни или бродят из горите с пушки? Мнозина го правят, защото вярват в конспиративни теории.

Прочети още...

Кръщение 'заради мъртвите'

"Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?" 1Коринт. 15:29

Това е един от най-трудните пасажи в писанията на Павел, за който все още не е намерено напълно задоволително обяснение. Коментаторите са предлагали най-малко 36 опита за решение на проблемите, повдигнати от стиха. Повечето от предложенията са съвсем повърхностни и само няколко от тях заслужават сериозно внимание. Две важни точки трябва да се имат предвид, когато се търси смисъла на пасажа:

Прочети още...

'Като каза това той направи всички ястия чисти'

"И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни?
Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти)." Марко 7:18-19 - Протестантски превод 1940

Какво иска да каже евангелист Марко с тези думи. Дали това не е момента, в който Исус отменя старозаветната наредба за чисти и нечисти храни и "прави" от сега нататък всички ястия чисти. Ами какво да кажем за храни като жаби, кучета, червеи и други подобни, които се консумират на някои места по света?

Прочети още...

'Аз рекох, богове сте вие'

"Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"? Йоан 10:34

Какво означават тези думи на Исус? Наистина ли всички хора са "богове", макар и от по нисък ранг? Означава ли това, че хората са безсмъртни?
Най-различни и дори невероятни интерпретации са давани на тези няколко думи.

Прочети още...

Послушание или легализъм

Веднъж един човек дойде при мен и ми каза: „Бракът ми се разпада. Жена ми казва, че няма повече никакви чувства към мен, моите чувства към нея са също почти изчезнали. Предполагам това е краят, нали?“

Той се стресна от незабавния ми отговор.

„Не, не е краят. Прочети „Песните“ на Соломон и прави точно това, което се казва там, добави 1Петрово 3:7 като добър ориентир и ще спасиш брака си. Не само ще спасиш брака си, но той ще стане великолепен, много по-добър от това, което някога сте си представяли, че може да бъде“

Прочети още...